𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟰
(scroll down for English)

Välkommen att ansöka om att delta i en utställning med 2-4 deltagare på Galleri CC. I år vänder vi oss till yrkesverksamma konstnärer baserade i Norden och Baltikum (Island, Norge, Danmark, Färöarna, Sverige, Åland, Finland, Grönland, Estland, Lettland och Litauen).
Vi välkomnar all samtida konst!

𝗔𝗻𝘀𝗼̈𝗸𝗻𝗶𝗻𝗴𝗮𝗿 𝘁𝗮𝘀 𝗲𝗺𝗼𝘁 𝗺𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻 𝟭𝟵/𝟯- 𝟮𝟲/𝟰
𝗗𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟮𝟲/𝟰 𝗸𝗹 𝟮𝟯:𝟱𝟵
𝗨𝘁𝘀𝘁𝗮̈𝗹𝗹𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝗱𝗮𝘁𝘂𝗺: 𝟭𝟭/𝟭𝟬-𝟭𝟬/𝟭𝟭 𝟮𝟬𝟮𝟰
𝗕𝗲𝘀𝗸𝗲𝗱 𝗹𝗮̈𝗺𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗻 𝟭𝟰:𝗲 𝗺𝗮𝗷.
𝗦𝗸𝗶𝗰𝗸𝗮 𝗮𝗻𝘀𝗼̈𝗸𝗮𝗻 𝘁𝗶𝗹𝗹:
opencall2024.gallericc@gmail.com

Ansökan skickas i pdf-format, länka till videoverk. Om ditt videoverk inte finns online, kan du skicka oss filer som inte bör överstiga 1GB per fil.
Använd gärna WeTransfer.

𝗧𝗮̈𝗻𝗸 𝗽𝗮̊ 𝗳𝗼̈𝗹𝗷𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗻𝗮𝗻 𝗱𝘂 𝘀𝗸𝗶𝗰𝗸𝗮𝗿:
- Deadline: 26:e april
- Ansökan vänder sig till professionella konstnärer baserade i ett nordiskt eller baltiskt land (ej studerande).
- Max 3 verk per sökande, alla tydligt märkta med titel, år och kort beskrivning av arbetet.
- Följande information ska framgå i din ansökan: namn, födelseort, födelseår, hemsida, kort text om sökandens verksamhet/ artist statement med kort CV (utvalda utställningar etc).

Skicka ansökan till:
opencall2024.gallericc@gmail.com
Deadline: 26:e april kl. 23:59

Vi ser fram emot din ansökan!
Bästa hälsningar,
Galleri CC
__________________________

Övrig information:
- Galleri CC står för arvode till varje konstnär enligt KRO «MU-avtal»
- Galleri CC kan stå för en viss del av produktionskostnader/fraktkostnader.
- Galleri CC lokaler består av ett vitt rum med stora fönster som vätter ut mot gatan, ett rum med halva väggen kaklad och en källarlokal som black box.
- Galleri CC står för produktion av marknadsmaterial som affisch och flyers.

Utställnigen är öppen i 4 veckor
Vernissage på fredagen från 17-21

Torsdag-Fredag från 15-18
Lördag-Söndag från 12-16

Galleri CC är ett icke-kommersiellt galleri.
Galleriet skapas, omskapas och drivs ideellt av konstnärer verksamma i Malmö, som genom att träda in i rollen som curator förverkligar utställningsidéer i samarbete med en eller flera inbjudna konstnärer. Galleriet har åtta utställningsperioder per år bestånde av separatutställningar, grupputställningar och open calls.

För mer information om vårt galleri:
www.gallericc.se eller på Instagram @gallericc

_____________________________________________

𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟰

We invite you to apply to participate in a group exhibition with 2-4 participants, at Galleri CC.

This year we are looking for professional artists based in the Nordic and Baltic regions (Iceland, Norway, Faroe Islands, Denmark, Sweden, Åland, Finland, Greenland, Lithuania, Estonia, and Latvia).

We welcome contemporary artwork in all media!

𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗯𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝟭𝟵/𝟯- 𝟮𝟲/𝟰
𝗗𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟮𝟲/𝟰 𝗸𝗹 𝟮𝟯:𝟱𝟵
𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀: 𝟭𝟭/𝟭𝟬-𝟭𝟬/𝟭𝟭 𝟮𝟬𝟮𝟰
𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗺𝗮𝗶𝗹 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝟭𝟰𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝗠𝗮𝘆.

𝗦𝗲𝗻𝗱 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗼: opencall2024.gallericc@gmail.com

Send the application in PDF format with links to video or sound work. If your video/sound work does not exist online, you may send it to us via WeTransfer, max 1 GB per file.

𝗣𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲𝘀𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻:
- Deadline: 26th of April 11:59 PM
- The open call is for professional artists based in the Nordic and Baltic regions (not students).
- Send max. 3 works per applicant - clearly marked with title, year, size, and a short description of the work.
- Please include this in your application: name, place of birth and year, webpage, and a short artist statement with a written CV (selected exhibitions and other merits).

Send your application to:
opencall2024.gallericc@gmail.com
Deadline: 26th of April 23:59

We look forward to receiving your application!
All the best,
Galleri CC
__________________________

Additional information:
- Galleri CC will compensate each artist with an artist fee in accordance with the guidelines of KRO - The Artists National Organization’s «MU-avtal»
- Galleri CC’s space consists of one white room with large windows facing the street, a tiled room (the gallery used to be a bakery) and a basement that is painted black.
- Galleri CC will cover certain production expenses related to the exhibition as well as partial shipping costs.
- Galleri CC is responsible for the production of marketing material such as posters and flyers.

The exhibition will be open for 4 weeks
The opening is on Friday the 11th of October, 17.00-21.00

Opening hours Thursday-Friday from 15-18
Opening hours Saturday-Sunday from 12-16

Galleri CC is a non-commercial, artist-run gallery located in Malmö. The group of artists running the gallery take on the roles of curators, embody and partake in exhibition concepts in collaborations with artists invited by the gallery. Each year, the gallery has eight exhibition periods which consist of solo exhibitions, group exhibitions and open calls.

For more information about our gallery go to:
www.gallericc.se or Instagram @gallericc


Filip Vest
My cherry lips have often kissed thy stones
From Open Call 2021 - Without, within