ALEKSANDER JOHAN ANDREASSEN (NO)
OLIA GOROHOVA
(BY)
ELIN MARIA JOHANSSON
(SE)
JAKOB OREDSSON
(SE)

NORDIC OPEN CALL
Underliggande resonans
10/5-2/6 2019Curator: Emm Berring, Madelaine Sillfors och Sofia Wickman


Galleri CC presenterar Nordic Open Call – utifrån 78 ansökningar har vi valt ut fyra konstnärskap. Vår ambition med Nordic Open Call har varit att ge en inblick i den samtida konsten genom att fokusera på konstnärer verksamma i de nordiska länderna.

Underliggande Resonans behandlar och undersöker fenomen som inte syns men som alltid är där. Genom rörelse och handling övergår en inre monolog till extern. Det som alltid fanns där, men som vi aldrig såg, förhöjs till en verklighet som inte går att missa. Avvikelser i förutsägbart mänskligt beteende och utseende transformeras till figurativa kompositioner som illustrerar kollisionen av en inre konflikt. Och fåglars myllrande emergenta luftdans gör oss påminda om vår egna utsatthet i en tid utan samexistens. I utställningen vävs fyra konstnärskap samman, överlappar och skapar ett nytt sammanhang som delar just en underliggande resonans.
_______________________________________

Aleksander Johan Andreassen, f. 1982, är en norsk konstnär född och verksam i Oslo. Han arbetar främst med film och videoinstallationer. Andreassen tog sin master på Konstfack 2015 och 2017 tilldelades han The Gullstolen för bästa norska kortfilm på Norwegian short film festival.

Olia Gorohova, f. 1984, är en belarusisk konstnär verksam i Norge. Hon arbetar främst skulpturalt med grunden i hantverkstradition inom figurativt porslin. Gorohova tog sin master på Konsthøgskolen i Oslo 2013

Jakob Oredsson, f. 1985, kommer från Helsingborg och är verksam i Oslo och Berlin. Han är konstnär, arkitekt, scenograf och arbetar i skärningspunkterna mellan de fälten. Oredsson tog en MA i arkitektur på Det Kongelige Danske Kunstakademi och arbetar som högskolelektor inom scenografi i Norge.

Elin Maria Johansson, f. 1979, kommer från Västernorrland och är baserad i Skåne. Hon arbetar främst med rumsliga installationer. Johansson tog sin magisterexamen på Kungliga Konsthögskolan 2009


NORDIC OPEN CALL
Underlying Resonance


ALEKSANDER JOHAN ANDREASSEN (NO)
OLIA GOROHOVA (BY)
ELIN MARIA JOHANSSON (SE)
JAKOB OREDSSON (SE)10/5-2/6 2019

Curator: Emm Berring, Madelaine Sillfors och Sofia Wickman


Galleri CC presents Nordic Open Call – out of 78 applications we have chosen four artistic practices. With Nordic Open Call it is our ambition to give an insight in the contemporary art scene by focusing on artist based in our neighbouring countries.

Underlying Resonance looks into phenomena invisible to the naked eye, but which remains always in our midst. Through movement and action an inner monologue becomes external. What was always present and unseen is elevated to a reality we can't evade. Deviations in predictable human behaviour and appearance are transformed into figurative compositions which illustrate the collision of inner conflicts. Birds teeming in an emergent air dance reminds us of our own vulnerability in a time without coexistence. The exhibition weaves together four different artistic practices. They intertwine and interact, creating a new context, sharing an underlying resonance.
_______________________________________

Aleksander Johan Andreassen, b. 1982 is a Norwegian visual artist and filmmaker living in Oslo, Norway. He mainly works with film and video installations where, through different methods, he explores perspectives on normality and belongingness.

Olia Gorohova, b 1984, is an Oslo based artist from Belarus. She works sculpturally, emerging from the traditional craft of figurative porcelain. Gorohova took her master at The Oslo Art Academy 2013.

Jakob Oredsson, b. 1985, from Helsingborg, now based in Oslo and Berlin. Jakob is an artist, architect and scenographer working at the intersection of these practices. He did an MA in Architecture at Det Kongelige Danske Kunstakademi. Oredsson works as an assistant professor in scenography in Norway.

Elin Maria Johansson, b. 1979, originally from Västernorrland now works in Skåne primarily with spatial installations. She studied at The Royal Academy in Stockholm.