SE/ENLinnéa Carlsson (SE)

Christian Bang Jensen (DK)

Chiara Bugatti (IT)
Jan Marius Kiøsterud (NO)
OZYMANDIAS
1-17/12 2017


Curated by Madelaine Sillfors and Maja Gade Christensen


Vernissage: Fredag 1:a december 18:00-21:00

"...And on the pedestal, these words appear:
My name is OZYMANDIAS, King of Kings;
Look on my Works, ye Mighty, and despair!
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal Wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away."
(from the poem OZYMANDIAS by Percy Bysshe Shelley, 1818)

I utställningen OZYMANDIAS visas verk av Christian Bang Jensen (DK), Chiara Bugatti (IT), Linnéa Carlsson (SE) och Jan Marius Kiøsterud (NO).

Stillsamt och idogt gestaltas människans dånande steg, människan som skapar och omskapar, bygger och förstör. Både ur själva det ogenomtänkta steget och det medvetna, av behovet styrda, skapandet, dånar en frekvens, som skakar hela sfären vi bebor. Och i allt detta liv, finns det kontrasterande i kunskapen som vi tar till oss genom livet, om att vi ska dö, om att husen kommer falla, om att pilen kommer rosta och att allt tillslut blir ett rosafärgat klot. I OZYMANDIAS berörs det bisarra med att arbeta med något som är svårt att greppa, handlingar som ter sig onaturliga eller onödiga nästan overkliga.
Utställningen curerades av Maja Gade Christensen och Madelaine Sillfors, som båda är med och driver Galleri CC.

Christian Bang Jensen har gått på Det Fynske Kunstakademi och Malmö Konsthögskola. I hans arbete intresserar han sig för samlandet, samt för diskurser kring kunskapsproduktion på olika platser och institutioner. Jenssen verk uttrycker sig som en slags kollage där han inkorporerar skulptur, installation samt där han använder sig av redan existerande museisamlingar. Genom associationer bryter han det vana rationella tänkandets mönster och knyter samman objekt, konstverk och material för att belysa animism och rhizomatiska kopplingar i förhållande till olika typer av kunskapsproduktion. Intresset för kulturell appropriation, mytologi och historia ligger till grund för hans arbete..

Chiara Bugatti har en masterexamen from Konsthögskolan i Umeå. Hennes skulpturala arbete är en alternativ kunskapsgest som äger rum mellan den faktiska och den intima sfären. Hon fokuserar på människans relation till föremål och material och lyfter fram deras specifika historia och de associationer som de ger upphov till. Produktions- och byggnadsprocessen är central i hennes verk. Den framställs som en rationalitetens lekfulla kollaps.
”Lite speciellt för mig i min praktik är den inre striden mellan lusten att samla in material, data och information och insikten om att det i naturen inte finns någon relevans i detta.”
Chiara Bugatti kommer från Italien, men bor nu i Malmö.

Linnéa Carlsson är fylld av hat, och drivs av ett oresonligt hämndbegär eftersom hon lidit svårt i sin barndom. Hennes verk utstrålar den cynism som galghumorn ger den dödsdömde. Även bitterhet är en stark drivkraft eftersom hennes liv inte blev som hon tänkt sig. Hon arbetar i gammelmodiga tekniker eftersom hon hatar sin samtid och teknisk utveckling. Hon har sagt: det finns ingen teknisk uppfinning som imponerar på mig. I det postmoderna finner hon sig till rätta endast genom att hennes tänkesätt är premodernt. Hon tog examen från Malmö Konsthögskola 2008.

Jan Marius Kiøsterud har en masterexamen från Konsthögskolan Valand i Göteborg. Han är född i Lillehammer, Norge, och bor och verkar i Malmö. Han arbetar både konceptuellt och formbaserat med skulptur. I sitt ateljéarbete fokuserar han på processen och utforskar form, färg och material tills han upptäcker vad som fungerar. ”Jag söker uttryck som består av motsättningar mellan det vackra och det som kan upplevas som motbjudande eller kroppsligt äckligt, som en spegelbild av människans psyke och det komplexa i detta.” Återkommande teman är vardagstristess, existentialism, könsroller, maskulinitet och sexualitet, sociala roller och västerländska privilegier.