SE/ENTherese Nilsson (SE)
Solfågel

2-18/3

Curator Johan Wiman (SE)
Vernissage: Fredag 2 mars 18.00-21.00Therese Nilsson (född 1992 i Urshult) bor och arbetar i Malmö. Hon tog sin kandidatexamen vid konsthögskolan i Umeå 2016. Hennes praktik kretsar kring ett konstant samlande, av ting såväl som situationer, och ett successivt förändrande av det som har samlats. Hennes huvudsakliga medium är teckning och fotografi.

Solfågel
Samlande är en stor del av mitt liv, samla gör jag medvetet, omedvetet och ständigt. När jag samlat tillräckligt länge så står jag med saker på hög. Vissa situationer sparar jag och andra väljer jag bort, precis som saker. Vad är det som avgör? Något som känns skönt i handen eller någonting som väcker varma känslor. Att frysa tiden och minnas det som är värt att samla.

Skala bort allt som inte egentligen behövs. Spara endast det som bär på symbolvärdet. Porslinsfåglarna är funna, skapade av någon. Deras klumpiga kroppar kan aldrig flyga, men det var inte heller meningen. Jag har sparat enbart deras konturer. Formen som de skapar när de solar sig.

Likt ett filter använder jag kameran och printern blir mitt förstoringsglas. Och i teckning alternerar jag minnet som jag vill. Blänken, fläckarna, symbolerna & minnena är mina material och genom att lägga dem ovanpå varandra så framkallar jag samlandets essens. De blir till nya minnen, nya föremål som möter nya situationer och jag låter deras berättelser flyga dit de kan.

- Theresen Nilsson, konstnärTherese Nilssons konst får lov att ta tid på sig. Hennes metod påminner om en sorts raffineringsprocess där verken dras genom olika medium. Från foto – till teckning – till foto igen och så vidare. Varje steg lämnar spår och märken efter sig. Dessa sparas och framhävs omsorgsfullt. I och med detta läggs ännu ett medium till i hennes praktik; Tid. Therese Nilssons eftertänksamhet är talande, tiden i sig blir till något synligt.

- Johan Wiman, curator