Camilla Edström Ödemark (FI)
The Heydays
8/3-14/4

Curator: Bahareh Mirhadinezhadfard (IR/SE) och Fredrik Håkansson (SE)

Opening: 8 March 17.00-21.00

Artist talk:
Friday 8 March: 19:00
Sunday 10 March: 14:00Om sakernas tillstånd / om Camilla Edström Ödemarks The Heydays


Sooner or later, förr eller senare, var det en gång. I det förras konceptionsögonblick öppnas gången till en “spekulativ situation”, pyramiden och mumien, Desert Dream från Kefrens (1993). Eventuellt var det bättre förr? Före bukfylla, bakfylla och ångest, glansdagens morgonrodnad, reliefer av ett hemlikt 1600-tal, väggsentenser och throw ups. Anatomi: bilden pekar på de faktorer vi tror kan påverka synnervens förtvining: direkt tryckskada. Nedsatt blodförsörjning av papillen. Glaukom - Exkavation - Progress. Glaukom - Exkavation - Slutstadium.


Beskriv den hänsyn som du planerar att ta till träd, trädsamlingar och döda träd.Omkring denna utgrävningsplats (föremål för arkeologisk undersökning) ligger verktyg och don för att hacka, bryta loss och damma av. Sakerna söker tillstånd och fragment framträder, alltid sammantvinnat med och beroende av annat, trots djurets revirskapande; träflisor och lim, sammanpressat under värme och tryck, trådning av ansiktshår, utdragna visdomständer, halv-åtta-hos-mig, schizokrona lejontassanden, bygglov och påminnelser om alltings och allas dödlighet. Människans villkor (1958), men inte bestämd form slut-et, utan sammantvinnat enligt följande princip, framhållen av Ian Hodder:  

E + fittingness + conjunctural event ⇒ problem ⇒ fixing ⇒ selection ⇒ E’


Våra världar är ständiga renoveringsprojekt. Tillvaron karaktäriseras av infångning, smittsam klibbighet och praktisk oordning. Ting bär vikt av betydelse, attraktionskraft, spår av påverkan, och upprättar beroenden - The State of Things (Wim Wenders), Aisopos inbillningskraft, världsskapande surdeg och gluten, magi, abjektion, intolerans, allergi, strålande spindelsinnen, fästingars sensorik (Gilles Deleuze) - medan lejonparten av historien står… där!


Utropet försvinner i tomma intet, organiskt material ruttnar på ett podium, den enes bröd och den andres död. Så bär ting sin uppstoppade vikt i guld. Mer information sätts på pränt, projiceras. Skärmar utstrålar värme, blått ljus, fönster genomskådas, låga P/S-tal. Slingrande ornament, Ormritualer passerar hörselgången, maskiner flimrar till i sanningseffekter och konspirationsteorier. Alexanders lag råder, oåtkomlig för Alexandertekniken, och uppmaningen: håll ögonen rörliga trots tilltagande areflexi. “Reflexer blir uttjänta och förlorar sin reflektionsförmåga över tid”, läser jag. Likaså: “I takt med att nervtrådarna dör av blir papillen allt ‘tommare’. Detta ser vi som en ökande exkavation”. Lewis Mumford: 


Fysikaliskt sett har trä både stenens och metallens egenskaper: medan dess brytfasthet är större än stenens liknar trä stål i fråga om sin förmåga att tänjas ut eller pressas samman. Sten är en massa: men trä är till sin natur redan en struktur.Trycket ökar på bildhuggaren: “It is matter, the thing, that produces life” (Elisabeth Grosz). Tårar, ömma tår, skärpta och härdade Moraknivar och antennsvärd, proteser och lim. Döden likriktar, dödsurets tickande. Primum, non nocere (“först av allt, att intet skada”) erinrar de sig. Friläggandet av nerven, träets ådring, allt tas omsorgsfullt omhand. Det första snittet, gyllene om en så vill, och så bensåg till något varmare:  


Beträffande hö, säd och halm: klöver- och ängshö självantänds lättare än halm, havre och blandsäd. Stiger temperaturen till 60°C eller däröver föreligger stor risk för antändning.Just då sågs ögat brinna i feberdrömmen, sågspån till en vagel, kroppen kapslar in påminnelser om det uppenbara: döda batterier, svarta skärmar och din Legacy Contact.        Referenser:

Desert Dream, demo från Kefrens: https://www.youtube.com/watch?v=jziQBWQxvok

Friedrich Nietzsche, Morgonrodnad (1881)

Myst, datorspel av Rand Miller och Robyn Miller (1993)

Region Skåne, “Vårdprogram för glaukom” (2023)

Skogsstyrelsen, “Ansökan om tillstånd till avverkning i ädellövskog”

Ian Hodder, Entangled: An Archaeology of the Relationships between Humans and Things (2012)

Hannah Arendt, Människans villkor (1958)

Wim Wenders, The State of Things (1982)

Aisopos (620-560 f.Kr.), Fabler

Gabriel Tarde, The Laws of Imitation (1903)

Gilles Deleuze i samtal med Claire Parnet, “A - comme Animal”, från L'Abécédaire de Gilles

Deleuze av Pierre-André Boutang (1988-1989): 

https://www.youtube.com/watch?v=SlNYVnCUvVg&list=PLiR8NqajHNPbaX2rBo

A2z6IPG

pU0IPS2&index=1

Gilles Deleuze och Félix Guattari, “Percept, affekt, begrepp” (1991):

“Fågelns sång har inte bara sina egna kontrapunktiska relationer, utan kan också finna sådana i relation till andra arters sång, och kan själv imitera dessa andra sångarter som om det gällde att ockupera ett maximum av frekvenser. Spindelväven innehåller ‘ett subtilt porträtt av flugan’ som tjänar som dess kontrapunkt. Molluskens hus, skalet, bildar när dess invånare är död kontrapunkt till eremitkräftan, som gör det till sin egen boning tack vare sin stjärt, som inte tjänar till att simma utan till att gripa, och tillåter den att fånga in det tomma skalet. Fästingen är konstruerad på så sätt att den finner sin kontrapunkt i vilket som helst däggdjur som passerar under dess gren, liksom eklöven, organiserade som en takläggning, finner den i regndropparna som strömmar över dem” (222)

Julia kristeva, Fasans makt: en essä om abjektionen (1991)

Aby Warburg, “A Lecture on Serpent Ritual” (1939)

Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977 (1980)

NTF, “Reflexer”: https://ntf.se/konsumentupplysning/gaende/reflexer/

Lewis Mumford, Tekniken och samhällsutvecklingen (1949)

Elisabeth Grosz, Time Travels: Feminism, Nature, Power (2005)

JD Cowen, ”The Hallstatt Sword of Bronze: on the Continent and in Britain” (1968)

Anticimex,”Strimmig trägnagare”: https://www.anticimex.se/strimmig-tragnagare/

Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica libri septem (1543)

Louise Hagberg, När döden gästar: Svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning

(1937)

Statens Brandskola, “Självantändning” (1967)Text by:
Fredrik Håkansson


𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢 𝐂𝐂 proudly presents the exhibition The Heydays with Camilla Edström Ödemark.

Camilla Edström Ödemark (b.1985, Åland) engages in a multifaceted artistic practice that spans sculpture, drawing, video, and installation. Her body of work has been consistently showcased on the international stage, with  exhibitions hosted by venues including Galleri Sculptor (FI), Norwegian Sculptors’ Association (NO), Gävleborgs Länsmuseum (SE), Kunstnernes Hus (NO), Konsthall Meken (SE), BO (NO), Galleri Sinne (FIN), OK Corral (DK), Bærum Kunsthall (NO), and Gävleborgs Länsmuseum (SE).

www.edstromodemark.com


Bahareh Mirhadinezhadfard är konstnär och curator som bor och verkar i Malmö.
Fredrik Håkansson är filosof, statstjänsteman och slagverkare med sinne för sinnlighet och fritt tänkande.   

The exhibition is supported by Malmö Stad, Kulturrådet and KKV Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän.


𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬:
𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲-𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲 15:00-18:00
𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐝𝐚𝐲-𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲 12:00-16:00

OBS - PLEASE NOTE:
Stängt/Closed
Påsk/Easter 28/ - 31/3