Maja Gade Christensen
(DK)

Ruiner i fuldt flor

13 - 15/8 2021

I am interested in landscapes, how different processes create and change a landscape. It can be how water moves through the landscape. How it carves gorges in mountains and deposits sediments in lakes, or the changes in landscape if water disappears, lakes and rivers dry out and life disappears. A desert landscape arises where only traces of life are left behind. It is a slow and natural process of erosion and deposits. The changes happen over millions of years. A human has a relatively short timeline compared to a rock.

Humans have a need to seize the landscape by cultivating, creating gardens, building up and tearing down. They change the landscape to fit people's agenda. Mapping the landscape is a way to gain power over it, stretching a grid over it and trying to catch reality in the squares of the net. Hiking through a landscape can give a physical and bodily understanding of the landscape.

When I walk on the beach finding small pieces of bricks, ground round by the waves, I start thinking of all the energy needed to create the brick, to dig up the clay, clean the clay, shape it into bricks, to dry and burn it. Transporting the bricks to a building site, perhaps building a house where people lived out their lives. At some point there was gentrification, the house was demolished and the construction waste ended up in the sea, maybe as coastal protection. I feel like keeping the little piece of brick, to give it a new life.The exhibition Ruiner i fuldt flor (Ruins in full bloom) consist of the artworks Aflejringer (Deposits), Netværkskonstruktioner (Network Constructions) and Ruiner i fuldt flor (Ruins in full bloom). Aflejringer(Deposits) is a series of aquarels imitating water movement through a landscape. The drying out of the colours on the paper is a reference to water drying out in a landscape. Netværkskonstruktioner (Network Constructions) is a series of sculptures using the net as an aesthetic form. Ruiner i fuldt flor (Ruins in full bloom) consist of a series of photogravures printed with powdered bricks as pigment. As an interaction with the photogravures is a stone garden created from pieces of bricks found on the beaches of Copenhagen and Malmö.Maja Gade
DK
Jeg er optaget af landskaber, hvordan forskellige processer kan skabe og forandre et landskab. Det kan være hvordan vands bevægelse gennem landskabet skærer kløfter i bjerge og aflejrer sedimenter i søer, eller hvad der sker med et landskab hvis vandet forsvinder, så søer og floder tørrer ud og livet forsvinder. Et ørkenlandskab opstår, med spor efter det liv som er forsvundet. Det er langsomme naturlige processer med erodering og aflejring, hvor forandringerne sker over millioner af år. Et menneske har en relative korte tidslinje i forhold til en stens.

Mennesket har et behov for at bemægtige sig landskabet ved at kultivere det, skabe haver, bygge op og rive ned. Det er forandringer af landskabet som passer til menneskers agenda. En måde at få magt over et landskab er ved at kortlægge det, spænde et grid ud og prøve at fange virkeligheden i nettets firkanter. Vandre man igennem et landskab, kan det give en fysisk forståelse af landskabet i forhold til sin krop.

Når jeg går på stranden og finder små stykker af mursten som er blevet slebet runde af bølgerne, kommer jeg til at tænke på alt den energi der skulle til for at skabe murstenen, grave leret op af jorden, rense leret, forme det til firkanter, tørre og brænde det. Hvorefter murstenene blev transporteret derhen hvor noget skulle bygges af dem, måske et hus hvor mennesker boede og levede deres liv. På et tidspunkt skulle der byfornyes, huset blev revet ned og byggeaffaldet endte i havet, måske som kystsikring. Jeg får lyst til at gemme det lille stykke mursten for at give det nyt liv.På udstillingen Ruiner i fuldt flor vises værkerne Aflejringer, Netværkskonstruktioner og Ruiner i fuldt flor. Aflejringer er en serie af akvareller som imiterer vands bevægelse i landskabet. Hvor akvarelfarvens udtørring på papiret kan ses som vands udtørring i et landskab. Netværkskonstruktioner er en serie af skulpturer som tager udgangspunkt i nettet som æstetisk form. Ruiner i fuldt flor er en serie af værker som består af syv fotogravure trykt med pulveriseret mursten som pigment. I samspil med fotogravurerne er en stenhave af murstens stykker fundet på stranden i København og Malmø.Maja Gade