Maria Norrman (SE)
Millennium Star’s 10 Year Retrospective
14-16/1 2022This retrospective show works starting from the creation of Maria Norrman's drag character Millennium Star in 2012 up to present time.

Many years before Norrman heard of RuPauls Drag Race and terms like “faux queen” (cis women who do feminine drag) she asked herself what would happen if a female bodied person was made into a drag queen?

What would happen to that person's sense of gender and identity, and how would their surroundings react? Norrman decided to give a drag artist the task of making her into a drag queen.

Thus Millennium Star was created, a character which allowed her to, step by step, perform in different settings and places where Norrman wouldn’t dare, or want, to put herself. Millennium Star allows her to explore an existence on the side of the gender binary, where a more fluid state can exist.

Millennium is a displaced diva. Something is always slightly off in their performances, as in having a drag performance happen on that certain site or, with the performance itself. Such as the performances done under the umbrella of Gallery Extra, which brought Millennium to do a glittery lip sync performance at the almost empty Lorensborg shopping center in Malmö.

Millennium Star is, and has been, many things: a music historian who lip syncs to songs by past queer icons from the 1940s, like Karl Gerhard and Ulla Billquist. They’ve acted as an environmental cleanser, dressed in marine debris and picking litter around the Vege river in Scania, while singing the praises of seaside life.

Millennium Star is sometimes met with the stark reality of gender non-conformists, like when they walked in the outskirts of Copenhagen in drag, sensing how gazes transformed from appreciative to questioning and hostile.

Millennium Star started as, and still is, a way for Norrman to express herself, using femininity as a style. A style and expression we’re taught to shun and turn away from in order to be taken seriously.

The retrospective show video work, documentation from performances and polycanvas wall images, along with photos of Millennium’s costume design and memorabilia from past events.

This is the first time Millennium Star’s entire body of work is shown.


Maria Norrman (SE) is a visual artist who mainly works with video and photography, in combination with performance and costume making. Norrman often use herself and different characters in her work which allows her to put her appearance and gender expressions in relation to the participants.

The works explore the meeting between hers and other peoples fantasies and topics such as history, gender and sexuality. Her methods often consists of different types of role play, where body, clothing and identities are central starting points.


Norrman was born in 1987 and received her MFA from Malmö Art Academy in 2013.
She’s been a member of Galleri CC since 2019.

www.marianorrman.net


SE

Maria Norrman (SE)
Millennium Star’s 10 Year Retrospective
14-16/1 2022Denna retrospektiv visar verk från och med 2012 då Maria Norrman skapade dragkaraktären Millennium Star, fram till nutid.

Många år innan Norrman hörde talas om RuPauls Drag Race och termer som "faux queen" (cis-kvinnor som gör feminin drag) frågade hon sig själv vad som skulle hända om en cis-kvinna stylades till en drag queen?

Vad skulle hända med den personens känsla av kön och identitet, och hur skulle omgivningen reagera? Norrman bestämde sig för att ge en dragartist i uppdrag att göra henne till en drag queen.

Så skapades Millennium Star, en karaktär som gjorde det möjligt för henne att steg för steg uppträda i olika miljöer och på platser där Norrman själv inte skulle våga eller vilja framträda. Millennium Star låter henne utforska en tillvaro på sidan av de binära könsrollerna, där ett mer flytande tillstånd kan existera.

Millennium är en omplacerad diva. Något är alltid lite off i hens framträdanden, som  bara det faktum att ha ett draguppträdande på just den specifika platsen, eller så är det någonting i själva performancen som är oväntat. Som till exempel i en performance curaterad av Galleri Extra, där Millennium gjorde en glittrig performance mimandes till olika låtar i ett nästan tomt köpcenter på Lorensborg i Malmö.

Millennium Star är, och har varit, många saker: en musikhistoriker som mimar till låtar av queerikoner från 1940-talet, som Karl Gerhard och Ulla Billquist. Hen har fungerat som miljörensare, varit klädd i marint skräp och plockat skräp runt Vege å i Skåne, samtidigt som hen sjöng livet vid havets lov.

Millennium Star möts ibland av könsöverskridande personers verklighet, som när hen promenerade i utkanten av Köpenhamn i drag och kände hur blickarna ändrades från att ha varit uppskattande till ifrågasättande och fientliga.

Millennium Star började som, och är fortfarande, ett sätt för Norrman att uttrycka sig, med femininitet som stil. En stil och ett uttryck som vi har lärt oss att undvika och vända oss ifrån för att bli tagna på allvar.

Retrospektiven visar videoverk, dokumentation från performances och väggbilder på polycanvas, tillsammans med foton av Millenniums kostymdesign och minnen från tidigare events.

Detta är första gången alla av Millennium Stars verk visas samtidigt.Maria Norrman (SE) är en konstnär som främst arbetar med video och fotografi, i kombination med performance och kostym. Norrman använder ofta sig själv och olika karaktärer i sitt arbete vilket gör att hon kan sätta sitt utseende och sitt könsuttryck i relation till deltagarna.

Verken utforskar mötet mellan hennes och andras fantasier och ämnen som historia, genus och sexualitet. Hennes metoder består ofta av olika typer av rollspel, där kropp, kläder och identiteter är centrala utgångspunkter.


Norrman är född 1987 och tog sin MFA från Malmö Konsthögskola 2013.
Hon har varit medlem i Galleri CC sedan 2019.

www.marianorrman.net


 


Maria Norrman
Millennium Star at Lorensborg
Polycanvas, 416 x 225 cm -163 x 88 inches
2020Millennium Star Lip Syncs For Their Life
Video documentation of performance
2019

Maria Norrman
Millennium Stars Outfits for Lorensborg
2019Maria Norrman
Millennium Stars Outfits for Lorensborg
2019


Maria Norrman
Millennium Stars Outfits for Lorensborg
Photos
2019


Maria Norrman
Millennium Star Serving Fish
Polycanvas, 240 x 240 cm
2020


Maria Norrman
Millennium Star costumes


Maria Norrman
Millennium Star - Timeline
Photos and memorabilia
2022Maria Norrman
Millennium Star at Sydhavn Station
Documentation of performance
2020Millennium Star-Gazer
Millennium Star-Craft
2020

Maria Norrman
Millennium Star
Video, 8 min
2012