Richard Krantz (SE)
Mulåsneregistratet
18-19 August 2023
Welcome to the official release of the book MULÅSNEREGISTRATET by Richard Krantz.

The book contains 163 drawings made in the app Paint98 for iOS, and were created during a longer and unexpected hospital admission in 2019.

Richard Krantz’s art has been exhibited at Ronneby Konsthall, Kalmar Konstmuseum, Galleri Duerr, Klippans Konsthall, Centre for Contemporary Art Glasgow, Eldhunden SKF and PLX Tjärö, among other places.

MULÅSNEREGISTRATET is his first published book.


ISBN: 978-91-527-7191-4
Images (1-162): Richard Krantz, Hedwig Krantz (163)

Cover: Richard Krantz, Carl Krantz
Graphic design: Carl Krantz
Printers: F4-Print, Stockholm 2023
https://krantzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.com/


SWE

Välkommen till den officiella releasen av boken MULÅSNEREGISTRATET av Richard Krantz.

Boken innehåller 163 teckningar ritade i appen Paint98 för iOS, och gjordes under en längre och oväntad sjukhusvistelse i början på 2019.


Richard Krantz konst har tidigare visats bland annat på Ronneby Konsthall, Kalmar Konstmuseum, Galleri Duerr, Klippans Konsthall, Centre for Contemporary Art Glasgow, Eldhunden /SKF och PLX Tjärö.

MULÅSNEREGISTRATET är hans första utgivna publikation.


ISBN: 978-91-527-7191-4
Bilder (1-162): Richard Krantz, Hedwig Krantz (163)

Omslag: Richard Krantz, Carl Krantz

Grafisk formgivning: Carl Krantz

Tryck: F4-Print, Stockholm 2023

Photo: Richard Krantz