Camilla Lundquist (SE)
Filip Vest
(DK)
Luukkonen
(FI/SE)
Niklas Wallenborg
(SE)
Without, within
12/11-12/12 2021

Vernissage: 12 November 18-21

Performance: 19 November 19:00

Curator: Arngrímur Borgþórsson, Bahareh Mirhadi and Ina NianGalleri CC presenterar stolt grupputställningen Without, within med Camilla Lundquist, Filip VestKaisa Luukkonen och Niklas Wallenborg. Sammanförda under (utan, eller inom...) utställningens titel, betecknar de utställda konstverken förlust och inkludering, rigida gränser och porösa membran, med en uppmaning till hågkomst och förändring: “Come all without, come all within” (Bob Dylan). I en dubbel och ritualistisk tvekan (därav kommatecknet), framkallar vi ett utan innanför känslor av förundran, ilska, empati och hopp, för att föreställa oss ett inre utan en kropp, en framtid, ett förflutet.

Without, within undersöker det mer-än-mänskliga sensoriet: relationella kopplingar, affektiva krafter och organisk och icke-organisk materias agens; rörelse av kroppar och information, känslor, minnen och tankar om det förflutna och framtiden. Ett telefonsamtal från 60-talet till 90-talets internet spökens personsökare, avslöjade som falska nyheter genom en talande vägg, begrundade under en timmes lång meditation: “We were talking about the space between us all. And the people who hide themselves behind a wall of illusion” (The Beatles, “Within You Without You”).