NORDIC OPEN CALL
Underliggande resonans


ALEKSANDER JOHAN ANDREASSEN (NO)
OLIA GOROHOVA (BY)
ELIN MARIA JOHANSSON (SE)
JAKOB OREDSSON (SE)

10/5-2/6 2019

Curator: Emm Berring, Madelaine Sillfors och Sofia Wickman

Vernissage: Fredag 10:e Maj 18.00-21.00

Galleri CC presenterar Nordic Open Call – utifrån 78 ansökningar har vi valt ut fyra konstnärskap. Vår ambition med Nordic Open Call har varit att ge en inblick i den samtida konsten genom att fokusera på konstnärer verksamma i de nordiska länderna.

Underliggande Resonans behandlar och undersöker fenomen som inte syns men som alltid är där. Genom rörelse och handling övergår en inre monolog till extern. Det som alltid fanns där, men som vi aldrig såg, förhöjs till en verklighet som inte går att missa. Avvikelser i förutsägbart mänskligt beteende och utseende transformeras till figurativa kompositioner som illustrerar kollisionen av en inre konflikt. Och fåglars myllrande emergenta luftdans gör oss påminda om vår egna utsatthet i en tid utan samexistens. I utställningen vävs fyra konstnärskap samman, överlappar och skapar ett nytt sammanhang som delar just en underliggande resonans.
_______________________________________

Aleksander Johan Andreassen, f. 1982, är en norsk konstnär född och verksam i Oslo. Han arbetar främst med film och videoinstallationer. Andreassen tog sin master på Konstfack 2015 och 2017 tilldelades han The Gullstolen för bästa norska kortfilm på Norwegian short film festival.

Olia Gorohova, f. 1984, är en belarusisk konstnär verksam i Norge. Hon arbetar främst skulpturalt med grunden i hantverkstradition inom figurativt porslin. Gorohova tog sin master på Konsthøgskolen i Oslo 2013

Jakob Oredsson, f. 1985, kommer från Helsingborg och är verksam i Oslo och Berlin. Han är konstnär, arkitekt, scenograf och arbetar i skärningspunkterna mellan de fälten. Oredsson tog en MA i arkitektur på Det Kongelige Danske Kunstakademi och arbetar som högskolelektor inom scenografi i Norge.

Elin Maria Johansson, f. 1979, kommer från Västernorrland och är baserad i Skåne. Hon arbetar främst med rumsliga installationer. Johansson tog sin magisterexamen på Kungliga Konsthögskolan 2009