Assem Hendawi (EG), Oona Libens (BE/SE), Lisa Tan (US/SE), Joline Uvman (SE)

When the Sun Goes Down
2/2-3/3 2024


Curator: Sara Rossling (SE)

Vernissage: Fredag 2 februari 17.00-21.00

En längre text om utställningen av kuratorn kan läsas via denna länk: (på engelska)

Performance av Oona Libens: Lördag 3/2, 15:00
För info om performancen, se längst ned på sidan

Oona Libens, Nephology - A Chorus of Clouds, 2023, time-based installation, light and shadow play objects.

When the Sun Goes Down är en grupputställning där ljuskänsliga processer, bildskapande och skrivande utforskar jaget i relation till det matematiska och detstrukturella samt till de trösklar som naturmiljön väcker. I utställningen framkallar videoverk, skuggspel, installation och fotografi språkliga och visuella förskjutningar, imitationer av den fysiska världen samt betraktelser över sambandet mellan människans inre och landskapets cykler.

Jordens rotation skapar en dygnsrytm som påverkar nästan alla organismer.
När solljuset skiftar under dagen förändras människans inre klocka, liksom vår uppfattning av vår omvärld. I skymningen avtar dagsljuset och våra kroppar blirmindre aktiva, men solen går aldrig ner i den digitala världen.

When the Sun Goes Down visar ett urval av konstverk av Assem Hendawi, Oona Libens, Lisa Tan och Joline Uvman där ljus och skugga verkar som resurser och som tysta medberättare. Utställningstiteln är en analogi till Lisa Tans titel Sunsets — en återkommande koreografi orsakad av den snurrande jorden som skapar en illusion av solnedgång vilken människor känner en särskild dragning till. Samtidigt pekar utställningstiteln på det tid-rumsliga ögonblick då solljuset är på väg att försvinna och ersättas av vår oro över dess frånvaro.


Assem Hendawi är en visuell och forskande konstnär baserad i Alexandria som arbetar med video, datorbaserade medier och text vars verk fungerar som utrymmen för världsskapande. Hans arbete ifrågasätter historiska och sociopolitiska händelser kring planetarisk beräkning, kritiska posthumaniteter och det sätt på vilket teknologin konstruerar subjektivitet. Genom heuristik som sträcker sig från det abstrakta och filosofiska till det imaginära och absurda, utforskar Hendawi de manipulationer som följer med senkapitalismens teknologier som platsen för att skriva om berättelser, identiteter och traditioner.

Oona Libens är en konstnär och musiker bosatt i Malmö vars verk kretsar kring den rörliga bildens historia. I sina föreställningar, en hybrid mellan abstrakt objektteater och pedagogisk dokumentär, skapar hon ett distinkt universum bestående av ömtåliga mekanismer ochanaloga tekniker. I sitt arbete förenar hon vetenskap och poesi, ofta med skuggteatern som utgångspunkt men arbetar och manipulerar även andra historiska och nyare projektionstekniker för att avslöja dess mekanismer. På så sätt skapar hon en dialog mellan gamla och moderna mediefenomen från lanterna magica som pedagogiskt verktyg till dagens pekskärmar och VR (virtual reality).

Lisa Tan är en konstnär bosatt i Stockholm där hon är professor i konst på Konstfack. Hennes verk spårar livets konturer så som det formats av begär och bestäms av de tillfälliga möten som bildar det. För att göra detta hämtar hon material och inspiration från en rad olika associationer: egenskaper hos vissa naturfenomen, biografiska detaljer om vissa litterära gestalter, våldsamma möten som påminner om andra sådana, och många fler mobiliserande triggers. Hennes process initieras av en intuitiv känsla för en situation eller fråga som är personlig till sin natur, genomsyras av känsla och utvecklas till ett samtal om subjektivitet och dess relation till språket, dess påverkan på samhället och dess resonans i en värld av andra. Hennes arbete tar formen av bland annat installation, fotografi, video och skrivande.

Joline Uvman är en konstnär baserad i Berlin och Motala som arbetar med installation, skulptur, text och fotografiska processer. I sitt arbete söker hon greppa förnimmelsen av tidoch affekter genom att förena olika typer av uttryck och språk: det materiella, det skrivna, det bildmässiga och det matematiska. Hennes senaste projekt Auto Bios Grapho, sompresenteras på StudyForArtPlatform 2023-2024, är en utställning i tre delar som tar avstampi romanen Autobiography of Red av poeten Anne Carson. Auto Bios Grapho, som söker hitta en affektbetonad mötespunkt mellan det personliga och det strukturella, kan ses både som en dissektion av självbiografins form och som en meditation över härkomst och utveckling.

Sara Rossling är en fristående curator och skribent bosatt i Malmö. Hon är intresserad av plats- och kontextrelaterat arbete och värdesätter samarbeten och processer. Hon har curerat och sam-curerat utställningar, projekt och offentlig konst på kulturhistoriska platser, i olika utomhusmiljöer, på museer och konstrum i Sverige och internationellt. Hennes senaste utställningar är Persistence Through Joy (med Power Ekroth), Something Else Cairo Off Biennale, 2023; Om Sorg Trollkonster och Humor, Växjö konsthall, 2023; Sticklingar, Uppsala konstmuseum, 2022; ISLET FICTIONS Or the Presence of the Gap (med MeryemSaadi), Art Lab Gnesta, 2022, och Rumours en ljudbaserad utställning på Index - Stiftelsen Svensk Samtidskonst, Stockholm, 2022. Rossling sitter i styrelsen för Nordiska Konstförbundet i Sverige och var dess ordförande mellan 2020-2022.


Lisa Tans film Sunsets distribueras av Filmform

Tillgängligt med rullstol.

Galleri CC drivs med stöd av Malmö Stad och Kulturrådet


Lisa Tan, Sunsets, 2012, HD video, ljud, 22:30 min. Distribuerad av Filmform.


Performance:Oona Libens
Nephology - A Chorus of Clouds (2023)

Performance Lördag 3 Februari
15:00-15.20, begränsat antal platser (ca 20)
Galleriet stänger 16:00

Varmt välkomna till Oona Libens performance Nephology - A Chorus of Clouds (2023) som presenteras inom grupputställningen When the Sun Goes Down på Galleri CC.

Libens performance tar plats i en ny tidsbaserad installation som visar en typologi av moln och väderrelaterade fenomen genom projektion, rörelse och ljud i en rumslig atmosfär somväxelvis kastar skuggor och ljusspel.

‘Nephology’ härstammar från det grekiska ordet ‘nephos’ som är studiet av moln och molnbildning. I sin performance aktiverar konstnären ettschema av meteorologiska processer och framför en väv av myter, fakta och berättelser om moln till en ljudbild av regn och åska, mellan det poetiska och det auktoritära. Med inspirationfrån pedagogiska dokumentärer och skuggteater som utgångspunkt exponeras bakomliggande mekanismer hos olika projektionstekniker och kunskapens förmedlande roll.