Caetano (BR)
APÓCANÒIA (seu futuro é meu cú)
6/3-3/4 2020EN
Caetano’s retrospective featuring:
Ranya Asadi
BARTIRA
Being of Solar Excrement

Performance dates:
2/3 18.00 - 19.00
3/3 18.00 - 21.00
4/3 09.00 - 17.00
17/3 09.00 - 17.00 (nEGATIVE pERFORMANCE


Curators: Sofia Wickman and Jari Malta


Apócanòia (seu futuro é meu cú) started some time ago, as a conversation between Caetano, Sofia and Jari, and it is also the trace of something which will happen in a distant future. After a 10-day residency in Malmö, Caetano activates the three rooms of Galleri CC through a series of (textual, tactile, performatic) gestures: a charcoal explosion, a selfie stick video, the aftermaths of a collective dance.
With the participation of dancer and DJ Ranya Asadi, music producer BARTIRA and philosopher Being of Solar Excrement.

Caetano (Salvador, Bahia 1980) would like to challenge zombie-centric notions of creativity, instigating spaces and situations in order to help the alienated (human) body immersed in the technosphere. His practice is often collaborative, taking place in the intersection of design, performance, sound and technology. In 2009 Caetano contributed to The Pirate Bay action at the Internet Pavilion of the Venice Art Biennale. He has performed and exhibited at, among others, STEIM (Amsterdam), MUCEM (Marseille), Kunstenfestival das Arts (Brussels), frei_raum Q21 (Vienna) and Xing (Bologna).

In August 2020 Caetano is returning to Sweden for a residency and group perfromance at INKONST, Malmö.SE
Caetanos retrospektiv med:
Ranya Asadi
BARTIRA
Being of solar excrement 

Performance datum:
2/3 18.00 - 19.00
3/3 18.00 - 21.00
4/3 09.00 - 17.00
17/3 09.00 - 17.00 (nEGATIVE pERFORMANCE


Curatorer: Sofia Wickman och Jari Malta


Apócanòia (seu futuro é meu cú) startade för en tid sedan som ett samtal mellan Caetano, Sofia och Jari, och det är även ett avtryck av något som kommer att inträffa i en avlägsen framtid. Efter en 10-dagarsesidens i Malmö aktiverar Caetano de tre rummen i Galleri CC genom en serie (textuella, taktila, performatiska) gester: en kolexplosion, en selfie-stickvideo, efterlämningarna från en kollektiv dans.
Med deltagandet av dansaren och DJ Ranya Asadi, musikproducenten BARTIRA och filosofen Being of solar excrement.

Caetano (Salvador, Bahia 1980) Genom att skapa utrymmen och situationer, avsedda åt den teknosfäriskt nedsänkta (människo)kroppen, är det Caetanos mål att utmana zombie-centrerade tendenser inom kreativitet. Ofta verkar han i konstnärliga kollaborativa projekt, som äger rum i genomskärningen mellan design, performance, ljud och teknologi. År 2009 filmade Caetano på The Pirate Bay intervention i Venice Art Biennales Internet Pavilion. Caetano har även ställt ut och medverkat i, bland annat, STEIM (Amsterdam), MUCEM (Marseille), Kunstenfestival das Arts (Bryssel), frei_raum Q21 (Wien) och Xing (Bologna).

I augusti 2020, återvänder Caetano till Sverige för att medverka i residens och gruppperformance på INKONST, Malmö.