Alannah Robins (IE)
Cecilia Josefson (SE)
Bach in the water 
4-27/3 2016


SE
"Västerlig psykiatri har tagit patent på sanningen. Det är vårt tids kolonisering. Men man koloniserar inte land utan själar." Jens Ivar Nergård

I den här utställningen används en fuga - Bachs fuga i giss moll - för en undersökning av psykiatrisk vård. Fugan är en musikalisk form som bygger på en intrikat dialog mellan olika stämmor. Dess princip bygger på strikta regler. Alla stämmor inordnas i helheten, men måste samtidigt ha kvar en stark självständighet och egen linje. Robins och Josefson utnyttjar fugans struktur när de gestaltar friktionen mellan olika röster i det vidsträckta landskapet Finnmark i Nordnorge - en mötesplats för den samiska befolkningen och västliga kolonisatörer och deras olika synsätt på psykiatrisk vård.

Den här är den andra gemensam utställning av konstnären Alannah Robins och ljudkonstnären Cecilia Josefson. De träffades första gången på turnée i Dalarna med Elektronmusikstudion under sommaren 2014. Sedan dess har de utvecklat ett spännande samarbete. I februari 2015 gjorde de utställningen Doktorn är bara bra om något ska klippas bort på Kiruna Stadshus.

”I researcharbetet som ligger till grund för projektet gjorde vi resor upp till Finnmark, Nordnorge, en plats där olika syner på verkligheten ligger i full dager och skaver mot varandra... Vi arbetar med inspiration av den kinesiska tonsättaren Tan Dun som verkar i ett samspel mellan västerländsk musik och schematiska ritualer. Exempelvis genom att sätta primitiva element såsom vatten och papper i samspel med en västlig symfoniorkester.”

Utställningen tar oss på en resa, från insidan av ett piano, genom sjukhuskorridorer och upp till ödsliga vinterlandskapet i Finnmark och rösten av Sami shamanen, Sigvald Persen.

EN
“Western psychology has taken out a patent on the truth. It is our time’s colonisation. It is not only the land that is colonised, but also souls.” Jens Ivar Nergård

In this exhibition, Bach’s fugue in G# minor acts as a framework for an investigation in to psychiatric care. The fugue is built on strict rules: each voice plays a part in the harmony of the whole, while maintaining its own melody and individual integrity. Josefson and Robins use this framework to explore the frictions between different voices echoing around the stark landscape of Finnmark, Northern Norway - a meeting point between the Sami population, Western colonisers and their respective approaches to health care.

This is the second joint exhibition by sound artist Cecilia Josefson and artist Alannah Robins. The pair met in Dalarna in the hot summer of 2014 on tour with Stockholm’s Electronic Music Studio. Since then, they have developed an exciting collaborative practice. In February, 2015, they exhibited in Kiruna Stadshus with Doktorn är bara bra om något ska klippas bort.

”In the research for this project we travelled to Finnmark, North Norway, a place where different visions of reality are exposed in full daylight and excoriate each other.
Our work is inspired by the Chinese composer Tan Dun whose work creates a dialogue between western music and ritual practices. He juxtaposes, for example, primitive elements like paper and water with a symphony orchestra.”

This exhibition takes us on a journey through the inside of a mute piano and hospital corridors to the desolate winter of Finnmark and the voice of the Sami shaman, Sigvald Persen.

The exhibition is supported by Culture Ireland.

www.alannahrobins.com
www.ceciliajosefson.com


Sjukhuset (The Hospital) (2016)
Fabriano akademia paper, 200g

Bach i Vattnet (2016)
Water installation with seven sinks
Thanks to Alf Hansson, the plumber


Finnmark (2015)
HD video (loop)
8 min