Charlotte Johannesson (SE)
Richard Krantz (SE)   
Yaloo (KR)

Amor Spiritus Computatoris
8/10 - 7/11 2021


Curator: Arngrímur Borgþórsson (IS/SE) och Sofia Wickman (SE)Galleri CC proudly presents the group exhibition Amor Spiritus Computatoris with Charlotte Johannesson, Richard Krantz and Yaloo.


Yaloo, Charlotte Johannesson and Richard Krantz artistic practices are varied, and they approach their subject in different ways. Yaloo’s textures, organic and synthetic, trick the senses, Richard’s cerebral approach to creating physical objects from things and concepts that only previously existed in the digital and theoretical realms and Charlotte’s no-nonsense, bare-bones approach, using the building blocks of all digital images, the pixel.


These all harken back to the counterculture of the 1990’s, the idea of “Cyberia”, the spiritual realm (as defined by Douglas Rushkoff), which the rave-kids, shamans and techno-philosophers of the time claimed could be reached by telling stories, dancing, entering a trance, doing hallucinogenic drugs or, simply, sitting in front of a computer.


While the notion of Cyberia, with its wildly optimistic vision of the future hasn’t turned out as the kids of the 90’s predicted (or hoped), and as the concepts, hopes, lingo and hedonistic practices of the era have grown stale, some aspects linger and many remain relevant. Just where lie the boundaries between the physical and digital realms? Is the digital realm a spiritual one? How does one enter it?


A Nocco on the sofa while zipping through a smartphone may have replaced chugging smart drinks at a bleep-rave in a dingy warehouse, but the idea of a non-physical space is central to both.


This is what binds these three artists together. Their approach varies wildly, separated by generations, time and geographical location, but they all work with one foot in the “other” realm; the digital one. We are proud to bring these three trailblazers together.
Charlotte Johannesson (b. 1943, Malmö, SE), lives and works in Skanör.
Johannesson was trained in traditional weaving and has worked with lace, textiles and fiber art, to name a few. In the 1960s, she founded Ateljé Cannabis, a weaving ateljé located in the residential area Lugnet in Malmö, at the time before the area was demolished. In 1979, a trading was proposed, an acquaintance who had just been to the United States and purchased an APPLE II wanted to exchange it for Johannesson's tapestry I'm no Angel, and so it was. Shortly afterwards in 1981 and as the only woman, Johannesson visited the world's first computer fair, WESCON in San Francisco. Over time, Johannesson began combining her tapestry work with digital art by making use of the similarities between the loom and the computer programs of the time. Since computers at the time lacked the programs to create graphics, Johannesson developed and learned to program on her own. Charlotte Johannesson is one of the first Swedish artists to experiment with digital technology and computer graphics and is considered a pioneer in combining craftsmanship and digital images. In 2017 Johannesson's Computer Graphics Original and tapestry were exhibited at Malmö Konsthall, and represented in the Nordic Pavilion, 57th Venice Biennale 2017. In 2021, she had her first retrospective exhibition at the Museu Reina Sofia in Madrid. The exhibition Llévame a otro mundo (Take me to another world), which ran from April 7 to August 17, was one of the first solo exhibitions by a Swedish artist at the museum. For Amor Spiritus Computatoris at Galleri CC, Johannesson shows, among other things, a series of facsimiles of the Computer Graphics Originals.Richard Krantz (b. 1989, Götene (SE), lives and work in Malmö.
Krantz holds a BFA in Fine Art from Glasgow School of Art and completed his MFA at Konstfack in 2017. His artistic practice often revolves around ideas concering humour (with no narrative), paradoxes (in a pataphysical sense) and language (with focus on communication). The works often takes the form sculpture, different printed works, video, drawing and happenings. He also uses industriel production methods. The last year Krantz has been working exclusive with what he calls wood carvings, a form of relief works originating from digital sketches. Krantz's art has been exhibited at among other places Centre for Contemporary Art Glasgow, Ronneby Konsthall, Eldhunden / SKF, Gnesta Konsthall Sculpture Park Art in the Green Box, Galleri Toll, Platform Stockholm, HangMen Projects and Embassy Gallery in Edinburgh.
Since 2020 he also runs his own sticker publishing project Klistermärkesklubben.
https://krantzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.com/
https://klistermarkesklubben.net/Yaloo (b. 1987, Incheon, KR) lives and work in Seoul and Chicago.
Yaloo is a south Korean born visual artist working with digital media. She received a BFA & MFA from the School of the Art Institute of Chicago (USA) focusing on Film, Video, New Media and Animation. She was the first recipient of Lyn Blumenthal Memorial Fellowship from Video Data Bank. She received a Gold Award from AHL Foundation, NY. She is also a recent grant recipient from Korea Arts Council and Incheon Foundation of Art and Culture, South Korea. She is a full fellowship recipient of Asia Cultural Center (South Korea), Headlands Art Center (USA), Fukuoka Asian Art Museum (Japan), La Bande Video (Quebec), Western Front Society (Canada), Bemis Studio Art Center (USA), and Vermont Studio Art Center (USA). Her works have been part of a number of solo/group shows and festivals in the cities such as Chicago, Portland, New York, Quebec City, Malmö, Dresden, Fukuoka, Vancouver, and Seoul.
www.yaloopop.com
@Yalooreality


Sofia & Arngrímur,
Galleri CC.
SE
Galleri CC är stolta att presentera utställningen Amor Spiritus Computatoris med konstnärerna Charlotte Johannesson, Richard Krantz and Yaloo.


Yaloo, Charlotte Johannesson och Richard Krantz konstnärliga metoder är varierade och de närmar sig sitt ämne på olika sätt. Yaloos texturer, organiska och syntetiska, lurar sinnena, Richards cerebrala tillvägagångssätt för att skapa fysiska objekt från saker och begrepp som bara tidigare existerade i den digitala och teoretiska sfären och Charlottes no-nonsens, rättframma tillvägagångssätt, med hjälp av byggstenen i alla digitala bilder, pixeln.


Allt detta vänder tillbaka till motkulturen på 1990-talet, tanken på ”Cyberia”, det andliga riket (enligt definitionen av Douglas Rushkoff), som tidens rave-kids, shamaner och teknofilosofer hävdade att man kunde nå genom att berätta historier, dansa, gå in i en trans, göra hallucinogena läkemedel eller helt enkelt sitta framför en dator.


Medan uppfattningen om Cyberia, med sin vildt optimistiska framtidsvision, inte har visat sig som kidsen på 90-talet förutspådde (eller hoppades), och eftersom koncept, förhoppningar, lingo och hedonistiska praxis under tiden har blivit gamla, har vissa aspekter dröjt kvar och många, är fortfarande relevanta. Var ligger gränserna mellan de fysiska och digitala områdena? Är det digitala riket ett andligt område? Hur går man in i det?


En Nocco i soffan medan en bläddrar igenom sin smartphone kan ha ersatt svepandet av smarta drycker vid en bleep-rave i ett skumt lagerhus, men tanken på ett icke-fysiskt utrymme är centralt för båda. Det är det som binder samman dessa tre artister.


Deras tillvägagångssätt varierar brett, åtskilda av generationer, tid och geografiskt läge, men de arbetar alla med en fot i det "andra" riket; den digitala. Vi är stolta över att ha först samman dessa tre banbrytare.


Sofia & Arngrímur,
Galleri CC.
Charlotte Johannesson (f. 1943, Malmö, SE), bor och verkar i Skanör.
Johannesson är utbildad i traditionell vävning och har arbetat med spets, textilier och fiberkonst, för att nämna några. På 1960-talet grundade hon Ateljé Cannabis, en vävateljé som låg i bostadsområdet Lugnet i Malmö, på den tiden innan området revs. År 1979 föreslogs en byteshandel, en bekant som nyss varit i USA och förskaffat sig en APPLE II ville byta den mot Johannessons vävnad I’m no Angel, och så blev det. Strax därefter år 1981 och som enda kvinna, besökte Johannesson i världens första datamässa, WESCON i San Francisco. Med tiden började Johannesson kombinera sitt vävarbete med det digitala. Detta genom att använda sig av likheterna mellan vävstolens och den tidens dataprogram. Eftersom datorer vid den tiden saknade program för att skapa grafik utvecklade och lärde sig Johannesson på egen hand att programmera. Charlotte Johannesson är en av de första svenska konstnärerna som experimenterade med digital teknik och datorgrafik och anses vara en pionjär inom konsten att kombinera hantverk och digitala bilder. I 2017 visade Charlotte Johannessons Computer Graphics Original och vävnader på Malmö Konsthall, samt representerades i den Nordiska Paviljongen, 57:e Venedigbiennalen 2017. Under 2021 visades den första retrospektiva utställningen av Charlotte Johannessons verk på Museu Reina Sofia i Madrid. Utställningen Llévame a otro mundo (Ta mig till en annan värld) som visade 7 april till 17 augusti, var en av de första svenska separatutställningar. Vid Amor Spiritus Computatoris på Galleri CC visar Johannesson bland annat en serie faksimilen av Computer Graphics Originalen.Richard Krantz (f. 1989, Götene, SE), bor och verkar i Malmö.
Krantz har en kandidatexamen i Fri Konst från Glasgow School of Art och tog sin masterexamen i Fri Konst på Konstfack 2017. Hans arbeten kretsar oftast om frågeställningar och tankar som berör humor (utan narrativ), paradoxer (i en slags patafysisk mening) och språk (med fokus på kommunikation).
Rent praktiskt tar sig konstverken ofta formen av skulptur, olika trycksaker, video, teckning och olika happenings. Han har också en förkärlek för att använda industriella framställningsmetoder. Senaste året har Krantz arbetat uteslutande med vad han kallar träkarvningar, ett slags reliefarbete med digitala förlagor.
Krantz konst har ställts vid bland annat Centre for Contemporary Art Glasgow, Ronneby Konsthall, Eldhunden / SKF, Gnesta Konsthalls Skulpturpark Art in the Green Box, Galleri Toll, Platform Stockholm, HangMen Projects och Embassy Gallery i Edinbugh.
Sedan 2020 driver han också klistermärkesförlaget Klistermärkesklubben.
https://krantzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.com/
https://klistermarkesklubben.net/Yaloo (f. 1987, Incheon, KR), bor och verkar i Seoul och Chicago.
Yaloo är en sydkoreansk född bildkonstnär som arbetar med digitala medier. Hon fick en BFA & MFA från School of the Art Institute of Chicago (USA) med fokus på film, video, nya medier och animering. Hon var den första mottagaren av Lyn Blumenthal Memorial Fellowship från Video Data Bank. Hon fick Gold Award från AHL Foundation, NY. Hon är också nyligen mottagare av bidrag från Korea Arts Council och Incheon Foundation of Art and Culture, Sydkorea. Hon är en fullmottagare av Asia Cultural Center (Sydkorea), Headlands Art Center (USA), Fukuoka Asian Art Museum (Japan), La Bande Video (Quebec), Western Front Society (Kanada), Bemis Studio Art Center (USA ) och Vermont Studio Art Center (USA). Hennes verk har varit en del av ett antal solo-/gruppvisningar och festivaler i städerna som Chicago, Portland, New York, Quebec City, Malmö, Dresden, Fukuoka, Vancouver och Seoul.
www.yaloopop.com
@YaloorealityYaloo
<Seaweed Studies as part of Geofictions> (2021)
Yaloo conducts visual research of seaweed studies as urban landscape since early 20th century East Asian sea shores. Geofictions is a collabora- tive speculative research art studio project with design historian and cura- tor Zara Arshad. This image is one of on-going 3D rendered images as part of the collaborative research. https://zara-arshad.com/Geofictions
3D rendered image.
95x120 cm (vinyl decal)


Yaloo
<Tree of life @Distirct Mullae> (2020)
<Tree of life @Distirct Mullae> is a 3D animation that renders a unique visual and tactile immersion of Yaloo’s daily life of living in Mullae-dong in Seoul, South korea. Using the giant weed, paulownia tree of Mullae as the motif of the tree of life as she rendered it in the artist’s own style.
3D rendered image, 60x60 cm (vinyl decal) and 3D animation, 1min 18secRichard Krantz
(Between two) Haystacks in Provence (2020)
Foam, varnish, acrylic paint 150x120x40 cm
Richard Krantz
Snake Suicide (2021)
Hand-carved MDF, vinyl paint
42x60 cm (ex. frame)

Richard Krantz
High School Bully (2021)
Hand-carved MDF, vinyl paint
42x60 cm (ex. frame)
(2021)

Charlotte Johannesson
Human (2016)
3D print
23,5x16 cm

Charlotte Johannesson
Archive images
Image Slide Show
Charlotte Johannesson
Human (2016)
3D print
23,5x16 cm

Charlotte Johannesson
Computer Graphics Original (facsimile)
Walk, 1981-86
Mystery-ship, 1981-86
Identity, 1981-86
David Bowie (English Musician, 1947-2016), 1981-86
Native American Flow, 1981-86
Texture 5, 1981-86Massoud (Ahmad Shah Massoud, Afghan Politician and Military, 1953-2001), 1981-86
Carsten Niebuhr in Happy Arabia, 1758, 1981-86
Joseph Beuys, (German Artist, 1921-1986), 1981-86
Fenix (Phoenix), 1981-86
Self-portrait, 1981-86