Arash Mirhadi (IRN)
Anastomosis

[ a connection or opening between two things that are normally diverging or branching ]
5/2-7/3 2021


Live Streaming 26 February 18:00

Curator: Bahareh Mirhadi


The branch opens with a split - with distance as a forced method. By his sister, a brotherhood, guiding and absorbing, the wicker became permeable. With sugar dissolved in tea (the organism’s blood flow), a stethoscope. You, who tattooed your thumbprint on my hand? You, that knows the outer walls of my heart? You, that did not stay. A meetable existence.

“The things I draw usually doesn’t resemble reality, but there are some indications of reality in them. Just like a dream — when I wake up I don’t remember much, only a few indications remain”, Arash Mirhadi says. Trees, hearts, fishing nets and spreading fingers. Finally: ”contact re-established”. They put their fingerprints all over the city. Shipping companies? Not possible. Visa? Rejected. My sister, who has lived in Sweden for more than 10 years: we find ways. My brother: ”I decorate, I seek dialogue in the traces you leave behind”. Images with distance, branches, scratching sounds and heart murmur. Traces in a time of distance.

Arash Mirhadi (IRN), born in 1981 in Shiraz, Iran, works mainly with painting and graphic design but also with photography, illustration and print. He received his bachelor degree in handicraft from Isfahan University of Art in 2004, moved to Tehran in 2008 and gained his master of painting from Islamic Azad University of Tehran. He works primarily in painting and graphic design but is also active in photography and illustration and printmaking. In 2018, he and his sister Bahareh Mirhadi received a residency at UNICORN - Artists in Solidarity. The artwork that they had planned to work with on site in Malmö raised questions about cooperation, family memories, control and the differences that distance generate. When Arash’s visa application, and later appeal, were rejected, the distance became a method that was forced upon them. Now they meet again – again at a distance, in an era of distancing. Where the absence of the artist, a sibling, extorts something else: new collaborations, branches, frustration.

Organisms, trees. Even ”Days, animals” (Torkel Rasmusson, 1983). ”They are upside down to remind me that this is not reality”, Arash Mirhadi writes about a series of photographs posted on Instagram, of buildings, chandeliers, pots and… trees. Tree crowns, foliage, exposed roots. Anastomosis.

And then the heart suite, a mycelium or an atlas of the creator’s courier. Less upside down and more of a pulsating back and forth, like a pat on the back in my sleep: ”when I wake up I don’t remember”… that you “take care of yourself”.

Two video works halt curled shadows, but then the animal appears – and the day, the leaf through the calendar, with anticipation. The hand that crowns, applies, altered reading direction: about “design and color in Islamic architecture” (light, color, water).

http://arashmirhadi.com/
https://www.instagram.com/arashmirhadinejad/

𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑏𝑦: 𝐹𝑟𝑒𝑑𝑟𝑖𝑘 𝑆𝑡𝑎ℎ𝑙𝑒́𝑛𝑖𝑢𝑠IMPORTANT:
Due to the covid-19 pandemic we have changed our opening hours. We regret to inform you that in compliance with current recommendations there will be no formal opening of this exhibition. You are welcome to visit us and to view the exhibition during opening hours, though only four visitors are permitted enter at a time. Please remember to keep distance from each other, wash your hands, follow all current safety recommendations and to stay home if you are feeling the slightest onset of illness. A mask can be provided to those who request one.

Our new opening hours are as follows:
Fridays and Thursdays: 15:00-19:00
Saturdays and Sundays: 13:00-17:00

SE
Grenverket öppnar sig med kluvenhet – med avståndet som påtvingad metod. Av sin syster, ett storebrorsskap, vägledande och upptagande, blev flätverket genomsläppligt. Med socker upplöst i te (organismens blodflöde), ett stetoskop. Du, som tatuerade ditt tumavtryck på min hand. Du, som känner mitt hjärtas yttre väggar? Du, som inte stannade. En seslig tillvaro.

”Det jag tecknar liknar oftast inte verkligheten, men har verklighet i sig. Som en dröm – när jag vaknar minns jag bara småglimtar”, berättar Arash Mirhadi. Träd, hjärtan, fisknät och spretande fingrar. Äntligen: ”kontakt återupprättad”. De satte sina fingeravtryck över staden. Fraktfirmor? Omöjligt. Visum? Avslagen. Min syster, sedan mer än 10 år tillbaka bosatt i Sverige: vi finner vägar i detta självgående system. Min bror: ”jag inreder, jag söker dialog i spåren du lämnar”. Bilder med avstånd, förgreningar, skrap- och blåsljud. Spår i en tid av avstånd.

Arash Mirhadi (IRN), född 1981 i Shiraz, Iran, arbetar främst med måleri och grafisk design men också med fotografi, illustration och tryck. År 2004 tog han sin kandidatexamen i konsthantverk från Isfahan University of Art. 2008 flyttade han till Teheran där han tog sin masterexamen i måleri från Islamic Azad University of Tehran. 2018 mottog han tillsammans med sin syster Bahareh Mirhadi ett residency hos UNICORN – Artists in Solidarity. Konstverket som de hade planerat arbeta med på plats i Malmö tog upp frågor kringsamarbete, familjeminnen, kontroll och de skillnader som distans genererar. När Arashs visumansökan, och senare överklagande avvisades, blev distansen en metod somtvingades på dem. Nu möts de igen – återigen på avstånd, i en tid kantad av distansering. Där konstnärens, ett syskons, frånvaro framtvingar något annat: nya samarbeten, förgreningar, frustration.      

Organismer, träd. Rentav ”Dagar, djur” (Torkel Rasmusson, 1983). ”De är upp och ned för att påminna mig om att det här inte är verkligheten”, skiver Arash Mirhadi om en serie fotografier upplagda på Instagram, föreställande byggnader, ljuskronor, krukor och… träd. Trädkronor, bladverk, frilagda rötter. Anastomosis.    

Och så hjärtsviten, ett mycel eller en atlas över skaparens kurir. Mindre uppochner och mer ett pulserande fram och tillbaka, ryggdunkar i sömnen: ”när jag vaknar minns jag bara”… att du ”sköter dig själv”.

Två videoverk hejdar hopkrupna skuggor, men så träder djuret fram – och dagen, kalenderbläddrandet, med förväntan. Handen som kröner, lägger an, ändrad läsriktning: om ”design och färg i islamsk arkitektur” (ljus, färg, vatten).   

http://arashmirhadi.com/
https://www.instagram.com/arashmirhadinejad/

𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑎𝑣: 𝐹𝑟𝑒𝑑𝑟𝑖𝑘 𝑆𝑡𝑎ℎ𝑙𝑒́𝑛𝑖𝑢𝑠VIKTIG INFORMATION:
På grund av covid-19-pandemin har vi ändrat våra öppettider. Tyvärr måste vi meddela att det på grund av rådande rekommendationer inte kommer vara någon vernissage för denna utställning. Välkommen att besöka oss och se utställningen under öppettiderna, men vi tillåter endast fyra besökare i galleriet åt gången. Håll avstånd till varandra, tvätta händerna, följ rådande rekommendationer och stanna hemma om du känner dig minsta lilla sjuk. Vi erbjuder ansiktsmask vid förfrågan.

Våra nya öppettider är:
Torsdag - Fredag: 15:00 - 19:00
Lördag - Söndag: 13:00 - 17:00Arash Mirhadi
Trees

Arash Mirhadi
Trees

Arash Mirhadi
Trees

Arash Mirhadi
Trees

Arash Mirhadi
Trees

Arash Mirhadi
Trees

Arash Mirhadi
Trees

Arash Mirhadi
Animal

Arash Mirhadi
Animal

Arash Mirhadi
Animal

Arash Mirhadi
Black notebook red notebook

Arash Mirhadi
Black notebook red notebook


Arash Mirhadi
Heart

Arash Mirhadi
DreamPhoto: Maria Norrman