Christopher Füllemann
(CH)

Useless Romance –   (It’s All ABout Seduction and Death)

26/2 - 26/3 


Curator Sofia Wickman (SE)SE
Värdelös Romans -
(Det handlar om förförelse och död)

När jag mötte den schweiziska konstnären Christopher Füllemanns arbete var det kärlek vid första ögonkastet. Lekfullt, färgstarkt, sensuellt och gulligt, materialet och formerna som skisserar de skulpturala ytorna av Füllemans arbete utlöser en sensuell reaktion. Det var en omedelbar förälskelse.

Hans arbete gestaltas av lekfulla kompositioner översatta till antropomorfa former. Jag upptäcker att jag tillskriver dem karakteristiska särdrag som om de var levande organiska varelser. Jag tar personifieringen till en ännu högre nivå och låter skulpturerna blir förkroppsligade minnen eller självporträtt.

Redan som barn funderade Füllemann över världens tillstånd som omgav honom. Hans resa präglades av ett ständigt flöde av frågor. Det blev klart för honom att det finns saker som anses vara "värdelösa" och "onaturliga". Men vad betydde det egentligen? Och vem bestämmer, eller definierar ens vad som är "värdelöst" och vad är "onaturligt"?

Skulptur blev hans trofasta guide och det enda sättet att uttrycka sina känslor.

I hans senaste praktik införlivas en större undersökning av den på förhand definierade ordningen av former och material i relation till queer fenomenologi. Queer, mer än bara en term som beskriver sexuell identitet, kan vara ett sätt att navigera genom de ständigt växande och skiftande elementen i livet. Queerfenomenologi är ett sätt att avslöja hur sociala relationer arrangeras rumsligt, och hur queerness stör och arrangerar om dessa relationer genom att inte följa den redan lagda och accepterade vägen.

Christopher Füllemanns arbete gör uppror mot normativa strukturer. Han vill väcka dig från din fogliga sömn av vardagliga sysslor och vardagligt tänkande. Christopher Füllemans arbete är en inbjudan att komma och leka i världar av underverk och möjligheter, om du bara vågar.


xoxo,
Sofia Wickman
Curator, Galleri CC


Christopher Füllemann är en schweizisk konstnär född 1983 Lausanne. Han tog examen från Lausannes Universitet i konst och design/ECAL i 2008. I 2012 erhöll han en magisterexamen i fri konst från San Francisco Art Institute/SFAI där han även mottog priset för enastående prestationer inom skulptur. I 2011 utdelades han med Swiss Art Award och i 2013, Gustave Buchet Award som även inkluderade en soloutställning på Musée cantonal des Beaux-Arts i Lausanne. Füllemann har presenterat sitt arbete på Museum Langmatt i Baden i 2016, vid Long Night of Museums 2017 i Basel och på Duve Gallery Berlin. I ett samarbete med konstnärerna Charlotte Herzig och Elise Lammer skapade han en multidisciplinär utställnings- och föreställningsserie som också visades i olika länder. Likaledes har han arbetat med Simone Aughterlony för Zürich Moves! 2017, samt samarbetat med Florence Peake och Eve Stainton för The Place i London 2018. Nyligen presenterade Christopher Füllemann ett skulpturevenemang på U-Jasdowski Center for Contemporary Arts i Warszawa tillsammans med kollektivet KEM. Baserad mellan Zürich och London, arbetar han för närvarande på nya projekt och samarbeten med konstnärer och artister.

Med stöd av: Schweiziska Konstrådet Pro Helvetia, Malmö Stad & Kulturrådet 


EN
When I encountered the work of Swiss artist Christopher Füllemann it was love at first sight. Joyful, colourful, sensuous and cute, the material and shapes which outline the sculptural surfaces of Fülleman’s work trigger a sensual reaction. It was an immediate crush.

His work is the result of playful compositions translated into anthropomorphic shapes. I find myself attributing characteristic features to them as if they were living organic creatures. I take the personification to an even higher level as the sculptures become embodied memories or self portraits.

As a young child, Füllemann was already contemplating the state of the world which surrounded him. His journey was marked by a constant flow of questions. It became clear to him that there are things which are considered “useless” and “unnatural”. But what did that actually mean? And who determines, or even defines what is “useless” and what is “unnatural”?

Sculpture became his faithful guide and the only way to express his emotions.

His recent practice is incorporated into a greater body of research on the
pre-defined orientation of forms and materials in relation to queer phenomenology. Queer, more than just a term describing sexual identity, can be a navigation through the ever-growing and shifting elements of life. Queer phenomenology is an approach to reveal how social relations are arranged spatially, and how queerness disrupts and re-orders these relations by not following the already laid out and accepted path.

The work of Christopher Füllemann rebels against normative structures. It wants to wake you up from your docile sleep of everyday doings and everyday thinking. The work of Christopher Füllemann is an invitation to come and play in worlds of wonders and possibilities, if only you dare.


xoxo,
Sofia Wickman
Curator, Galleri CC


Christopher Füllemann is a Swiss artist born in 1983 in Lausanne. He graduated from Lausanne University of Art and Design/ECAL in 2008. In 2012, Füllemann obtained a Master in Fine Arts from the San Francisco Art Institute/SFAI and received the SFAI Outstanding Award in Sculpture. He was awarded with the Swiss Art Award 2011 and the Gustave Buchet Award in 2013, which included a solo show at the Musée cantonal des Beaux-Arts in Lausanne, Switzerland. Füllemann presented his work in Museum Langmatt in Baden in 2016, at the 2017 Long Night of Museums in Basel, and showed at Duve Gallery Berlin. He also collaborated with the artists Charlotte Herzig and Elise Lammer on travelling multi disciplinary exhibitions and performances, with Simone Aughterlony for Zürich Moves! 2017 performance lab, as well as Florence Peake and Eve Stainton on a performance at The Place, London in 2018. Recently, Christopher Füllemann presented a sculpture event at U-Jasdowski Center for Contemporary Arts in Warsaw in collaboration with the collective KEM. He is currently working between Zürich and London on new researches and collaborations with artists and performers.


With the support from: the Swiss Arts Council Pro Helvetia, Malmö Stad & KulturrådetLiquid feeling (2017)
Steel, ceramic plaster, organic resin, pigments, lacquer paint, silicon
40 x 100 x 125cm

All my boyfriends dicks (2018)
Steel, silicon, 70 x 120 x 5cm

Now I feel like an island (2017)
Aliminium, soft polyurethane, ceramic plaster, silicon,pigment
150 x 205 x 40, 2017
Liquid feeling (2017)
Steel, ceramic plaster, organic resin, pigments, lacquer paint, silicon
40 x 100 x 125cm

Now I feel like an island
(2017)
Aliminium, soft polyurethane, ceramic plaster, silicon,pigment
150 x 205 x 40, 2017
Liquid feeling (2017)
Steel, ceramic plaster, organic resin, pigments, lacquer paint, silicon
40 x 100 x 125cm

Now I feel like an island (2017)
Aliminium, soft polyurethane, ceramic plaster, silicon,pigment
150 x 205 x 40, 2017Now I feel like an island (2017) 
Aliminium, soft polyurethane, ceramic plaster, silicon,pigment
150 x 205 x 40, 2017
Now I feel like an island (2017)
Aliminium, soft polyurethane, ceramic plaster, silicon,pigment
150 x 205 x 40, 2017
A bigger fit (2017)
Steel, ceramic plaster, organic resin, fabric, polyurethane, pigment, lacquer paint
185 x 60 x 40cm
A bigger fit (2017)
Steel, ceramic plaster, organic resin, fabric, polyurethane, pigment, lacquer paint
185 x 60 x 40cm
A bigger fit (2017)
Steel, ceramic plaster, organic resin, fabric, polyurethane, pigment, lacquer paint
185 x 60 x 40cm
All my boyfriends dicks (2018)
Steel, silicon, 70 x 120 x 5cm
All my boyfriends dicks (2018)
Steel, silicon, 70 x 120 x 5cm
I learned the tricks you use to know (2019)
Steel, silicon, neon
185 x 360 x 320cm
I learned the tricks you use to know (2019)
Steel, silicon, neon
185 x 360 x 320cm
I learned the tricks you use to know (2019)
Steel, silicon, neon
185 x 360 x 320cm
I learned the tricks you use to know (2019)
Steel, silicon, neon
185 x 360 x 320cm
Whispering the secrets of the earth (2018)
Steel, silicon, neon
160 x 90 x 80cm
Whispering the secrets of the earth (2018)
Steel, silicon, neon
160 x 90 x 80cmPhoto: Raffaele Piano