Isabelle Andriessen (NL)
Resilient Bodies 
30/9-23/10 2016


Curated by Lavinia Jannesson & Sofia Wickman


SE
I denna utstäIlning introducerar Isabelle Andriessen en ny serie skulpturer i vilka föruttnelse och den kroppsliga relationen till Antropocen1 som posthumant scenario är det huvudsakliga motivet. I Resilient Bodies presenterar konstnären ett obehagligt landskap inspirerat av icke nedbrytningsbara gifter som olja, plast, hormoner och kemikalier som vi släpper ut i vår miljö. Dessa material representerar en skinande ny värld, en som avlägsnar människan från livets och dödens cykel, en som ersätter de besvärliga, läckande, formlösa och porösa begär av våra förfäder, våra kroppar och jorden.2 Andriessen adresserar en lockande paradox mellan denna kulturs rädsla för ändlighet och längtan efter odödlighet som står i relation till konstruktionen av motståndskraftiga material. En längtan som följs åt av en parad av vampyrer, zombies, kloner och levande maskiner— de diverse odöda.

Isabelle Andriessen (NL) bor och verkar i Amsterdam. Tidigare separatutställningar inkluderar, Protobodies, CINNNAMON, Rotterdam och The Mesh; strange strangers between life and non-life, Galleri KHM, Malmö. Hon har medverkat i flertal grupputställningar så som Hybrid Modus, Bredelar (DE); The Hot Show, Galleri Nicolai Wallner, Köpenhamn (DK); Architecture of the Senses, New Shelter Plan, Köpenhamn (DK). I januari 2017 startar Andriessen ett konstnärligt residensprogram vid Rijksakademie, Amsterdam (NL).

1. Geologisk epok definerad av människans inverkan på miljön
2. Life and Death in the Anthropocene av Heather Davis


EN
In this show Isabelle Andriessen introduces a new series of sculptures in which decay and the bodily relation with the Anthropocene1 as posthuman scenario is the main subject. In Resilient Bodies the artist presents an uncanny landscape inspired by the toxicities we spill into our environment, like oil, plastics, hormones and chemicals that do not decompose. These materials represent a shiny new world, one that removes people from the cycles of life and death, one that supersedes the troublesome, leaky, amorphous and porous demands of our ancestors, our bodies, and the earth.2 Andriessen addresses a compelling paradox between this culture’s fear of finitude and the longing for immortality that is in relation to the fabrication of resilient materials. A longing that comes along with a parade of vampires, zombies, clones and living machines—the miscellaneous undead.

Isabelle Andriessen (NL) lives and works in Amsterdam. Previous solo exhibitions include, Protobodies, CINNNAMON, Rotterdam and The Mesh; strange strangers between life and non-life, KHM gallery, Malmö. She has participated in numerous of group exhibitions including, Hybrid Modus,Bredelar (DE); The Hot Show, Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen (DK); Architecture of the Senses, New Shelter Plan, Copenhagen (DK). In January 2017 Andriessen will start the artist in residency program at Rijksakademie, Amsterdam (NL).

1. Geological epoch defined by human impact on the environment
2. Life and Death in the Anthropocene by Heather Davis


www.isabelleandriessen.com
Interface - competing organic forms overlaid by mechanisms designed to serve secondary appetites (2016)
Petrolium wax, steel, ceramics, latex, plastic, pigments, foam, aluminum, resistance wire, DMX controller
183 x 143 x 48 cm
Photo: Raffaele Piano