Johan Lundin (SE)
Portable ZOO
19-21/1 2023Welcome to ZOO Party at Human World with popcorn, drinks improvisational karaoke and spa treatments!
------------------

Human World is a portable inverted zoo. The fictional animals working in the zoo perform human-feeding every 15 minutes. In the exhibition, people can enjoy themselves by listening to holiday radio and there are also various pleasant activities arranged by the travel agency Dream Trip Travels. Both meditation, Fun Fitness and pre-recorded live music are on the schedule. Johan Lundin is trained as a hotel entertainer in Mallorca during a one-month training course and was active as a hotel entertainer in 2008 and 2010. The all-inclusive hotel as institution and stage has since been recreated in the artist's works, currently in combination with fictional zoo environments. Comparison and contrast between holiday paradise and life in captivity raises thoughts about animal drives, fantasies, disguises and pleasure and how these concepts are related to each other.

Johan Lundin was born in Lund and is educated at Konstfack. The performativity and public interactivity can be understood by relating to the concept of dance as entering a role, assuming a mission or a character. The artist believes that places can always be understood through the character who acts in a place, lives in a place, gives life and character to the place or dances there. Through the movement of the body, we can reinforce a place, let it become something else or make it disappear.
------------------


Human World är ett portabelt inverterat zoo. De fiktiva djuren som arbetar i den zoologiska hagen utför människo-matning var 15:e minut. Människor kan i utställningen roa sig med att lyssna på semesterradio och det erbjuds även diverse olika trevliga aktiviteter som arrangeras av resebyrån Dream Trip Travels. Både meditation, Fun Fitness och förinspelad live-musik står på schemat. 

Johan Lundin är utbildad som hotel-entertainer på Mallorca under en månads träningskurs och var verksam som hotel entertainer 2008 och 2010. All-inclusive-hotellet som institution och scen har sedan dess återskapats i konstnärens arbeten, för tillfället i kombination med fiktiva zoo-miljöer. Jämförelse och motsättningar mellan semesterparadis och liv i fångenskap väcker tankar kring djuriska drifter, fantasier, förklädnader och njutning och hur dessa begrepp står i relation till varandra.

Johan Lundin är född i Lund och är utbildad vid Konstfack. Performativiteten och den publika interaktiviteten kan förstås genom att relatera till begreppet dans som att gå in i en roll, anta upp ett uppdrag eller en karaktär. Konstnären menar att platser alltid kan förstås genom den karaktär som agerar på en plats, lever på en plats, sätter liv och karaktär till platsen eller dansar där. Genom kroppens rörelse kan vi förstärka en plats, låta den bli något annat eller få den att försvinna.
------------------

With support from Kulturrådet and Malmö Stad