Nøne Futbol Club (FR)
Lise Seier Petersen (DK)
Anna Taina (DK)
Matthias Wermke (DE)
Kollaps/Collabs
16/4-16/5 2021Curator: Anders Reventlov and Maja Gade Christensen

Galleri CC är stolta att presentera utställningen Kollaps/Collabs med konstnärerna NøneFutbolclub, Lise Seier Petersen, Anna Taina och Matthias Wermke.

Kollaps/Collabs, två till synes lika men till innehåll väldigt olika ord. På engelska är collabs slanguttrycket för samarbete och det svenska ordet kollaps betyder sammanbrott eller att något faller sönder. I vår tid upplever vi hur snabbt vårt samhälle förändras och hur sårbar vår värld är. Många av de saker som vi tog för givet för ett år sedan är inte längre möjliga. Troligtvis känner vi idag mer än någonsin behovet av att samarbeta, se andra människor och vara en del i ett samhälle tillsammans med andra människor.

Verket Walk with me av Anna Taina består av performativt måleri och visuell doku- mentation av måleriprocessen. Innan vernissagen kommer Taina att måla på golvet i galleriet medan hon dokumenterar den performativa processen på video. Den franska konstnärsduon Nøne Futbol Club visar verket Work no144: Hot Wheels, 2017, som består av en uppsättning trähjul. Denna installation av däck är iscensatt som ett slags bål i form av en barrikad. Duon arbetar med våldsamma bilder av revolt i kontrast med de tysta och varma intrycken som kan uppstå från en brasa. I projektet Melting Clay Pieces arbetar Lise Seier Petersen med keramiska behål- lare tillverkade i hantverksbaserad kastteknik som genom att använda en onormalt hög temperatur i ugnen börjar smälta. De keramiska behållarna förvandlas till dys- funktionella smälta former. Det finns inneboende element av olaglighet och risk- tagande involverade i Matthias Wermkes konstnärliga praktik. Trots det är hans poetiska kompositioner noggrant genomtänkta; varje verk är omfattande uträknat och föregås av år av noggrann planering och forskning. Begränsningar och gränser ses som möjligheter för Wermke som är infödd öst-berlinare.

Med utställningen önskar vi att bjuda in till reflektion över betydelserna samarbete och kollaps. Att fokusera på de positiva och vackra aspekterna i ett sammanbrott, och upptäcka möjligheterna i vad som annars endast framstår som krossat.VIKTIG INFORMATION:
På grund av covid-19-pandemin har vi ändrat våra öppettider. Tyvärr måste vi meddela att det på grund av rådande rekommendationer inte kommer vara någon vernissage för denna utställning. Välkommen att besöka oss och se utställningen under öppettiderna, men vi tillåter endast fyra besökare i galleriet åt gången. Håll avstånd till varandra, tvätta händerna, följ rådande rekommendationer och stanna hemma om du känner dig minsta lilla sjuk. Vi erbjuder ansiktsmask vid förfrågan.


Våra nya öppettider är:
Torsdag - Fredag: 15:00 - 19:00
Lördag - Söndag: 13:00 - 17:00EN
Galleri CC proudly presents the group exhibition Kollaps/Collabs with Nøne Futbol Club, Lise Seier Petersen, Anna Taina and Matthias Wermke.

The English slang for “collaborations” is “collabs”. In Swedish, the word “kollaps” translates to collapse, meaning something falling apart. In our time we experience how fast our society changes and how fractal our world is. A lot of things we took for granted a year ago, are not possible to do now. Perhaps now, more than ever, we feel the need to collaborate, to see other people and to be in a community with other people.

The work Walk with me by Anna Taina consists of a performative painting and a visual documentation of the painting process. Prior to the opening Tania will paint on the floor of the gallery while recording the performative process on video. She invites the spectator to engage with the work, by following the rhythms shown in the video and walking on the painted path. Nøne Futbol Club are a french artist duo. They will show the Work no144 : Hot Wheels, 2017. Nøne Futbol Club have created a set of wooden wheels. This set of tires is staged as a sort of pyre, in the shape of a barricade. They work with violent images of revolts and the contrast with the quiet and warm impression given by the fire. In the project Melting Clay Pieces Lise Seier Petersen works with basic ceramic containers made in the craft- based throwing technique. She uses an abnormally high temperature in the kiln, at which the clay begins to melt. The thrown containers transform to dysfunctional melted shapes. There are inherent elements of illegality and risk involved in Mat- thias Wermke artistic practice. Yet his poetic compositions are carefully thought through; each work is extensively calculated and preceded by years of meticulous planning and research. Restrictions and boundaries are seen as opportunities for the native East-Berliner.

With the exhibition we invite the audience to reflect on the topics of collaboration and collapses in order to focus on the positive and beautiful things in a breakdown, to discover the possibilities in what might seem broken.IMPORTANT:
Due to the covid-19 pandemic we have changed our opening hours. We regret to inform you that in compliance with current recommendations there will be no formal opening of this exhibition. You are welcome to visit us and to view the exhibition during opening hours, though only four visitors are permitted enter at a time. Please remember to keep distance from each other, wash your hands, follow all current safety recommendations and to stay home if you are feeling the slightest onset of illness. A mask can be provided to those who request one.


Our new opening hours are as follows:
Fridays and Thursdays: 15:00-19:00
Saturdays and Sundays: 13:00-17:00
Nøne Futbol Club
Work no144 : Hot Wheels (2017)
Video: 20 min


Lise Seier Petersen
Melting Clay Pieces
Ceramic containersAnna Taina
Walk with me (2021)
Acryl paint on canvas 247cm x 493cm

Anna Taina
Walk with me (2021)
Acryl paint on canvas 247cm x 493cm

Lise Seier Petersen
Melting Clay Pieces
Ceramic containers

Nøne Futbol Club
Work no144 : Hot Wheels (2017)
Video: 20 min


Lise Seier Petersen
Melting Clay Pieces
Ceramic containersAnna Taina
Walk with me (2021)
Acryl paint on canvas 247cm x 493cm
Nøne Futbol Club
Work no144 : Hot Wheels (2017)
Video: 20 min
Matthias Wermke
Stoßlüften (Ventilation) (2013)
Video: 46 sec


Nøne Futbol Club
Work no144 : Hot Wheels (2017)
Plaster sculptures: 60 x 140 x 75cm
Anna Taina
Walk with me (2021)
Video:
Photo: