KortfilmsdagenKeren Cytter (ISR)
Fördärvet (SE)


Curaterat av Camilla Edström Ödemark och Arngrímur Borgþórsson


Kvällens program:
Presentation av Keren Cytters konstnärliga arbete
Screening av Rolex, Something Happened och Metamorphosis
Performance av Fördärvet

Keren Cytter (f. 1977, Israel) är internationellt känd för sina textbaserade videoverk. I hennes icke-linjära berättelser tycks karaktärerna vara medvetna om att de spelar en roll, men förblir oförmögna att bryta sig ut ur manuset. De agerar utan inlevelse, glömmer sina repliker, och kommenterar vad som kommer att hända i nästa scen. Med en surrealistisk underton av mänskligt lidande och mörker verkar det som att de inte kan vakna från en mardröm, utan tvingas agera ut den om och om igen.

Med anledning av Kortfilmsdagen är vi på Galleri CC mycket stolta över att få visa videoverk av författaren och konstnären Keren Cytter. Cytter har tidigare medverkat i en rad biennaler, så som Manifesta (2008) och Venedigbiennalen (2009). Hennes verk har även visats på Guggenheim Museum (NY), Whitney Museum (NY), Hamburger Banhof, Kunsthall Charlottenborg (solo), Tate Modern Turbine Hall (solo), och Stedelijk Museum (solo).

Kvällen avslutas med ett performance-verk av Malmöbaserade scenkonstgruppen Fördärvet. Fördärvet arbetar interdisciplinärt med form och alternativa sätt att visa teater, dans, musik, installation och film. Gruppen är sprungen ur ett behov av att uttrycka den irrationella samtidens absurditeter och groteskerier. Genom kollektivitet kräver Fördärvet utrymme för ett ocensurerat uttryck och för glädje och livsbejakelse. Gruppen består av Esmeralda Ahlqvist, Emma-Cecilia Ajanki, Julia Cechal, Eira Fråjdh, Fabian Nyman och Fredrika Vilselius. Deras performance på Galleri CC är skapat speciellt för kvällen och har Keren Cytters konstnärsskap som utgångspunkt.


Kvällen är ett samarbete med Folkets Bio Kortfilmsdagen.EN

Kortfilmsdagen (Short Film Day)Keren Cytter (ISR)
Fördärvet (SE)


Curated by Camilla Edström Ödemark and Arngrímur Borgþórsson


Program:
Presentation of the work of Keren Cytter
Screening of the works Rolex, Something Happened and Metamorphosis
Performance by Fördärvet

Keren Cytter (b. 1977, Israel) is internationally known for her text based video works. The characters in her non-linear stories seem to be aware of the role they are playing, but still remain unable to break out from the manuscript.They act without expression, they forget their lines, commenting on what will happen in the next scene. With a surreal undertone of human suffering and darkness it seems as if they can’t wake up from a bad dream, but are forced to repeat the same scene over and over again.

Galleri CC is very proud to screen three video works by the author and artist Keren Cytter on the Short Film Day. Cytter has exhibited at a number of biennals, including Manifesta (2008) and the Venice Biennale (2009). Other than a solo show at the Swedish Modern Museum of Art, her work has been shown at the Guggenheim Museum (NY), The Whitney Museum (NY), Hamburger Banhof (DE), Kunsthall Charlottenborg (solo, DK), Tate Modern Turbine Hall (solo, UK) and Stedelijk Museum (solo, NE) to name a few.

The evening will end with a performance by the Malmö-based performance group Fördärvet. Fördärvet works interdisciplinary with form and alternative ways to show theatre, dance, music, installation and film. The group was born out of a need of expressing the absurdities and grotesqueness of the irrational everyday life surrounding us. Through their need for collectivity, Fördärvet urges a space for uncensored expression and for joy and life. The group consists of Esmeralda Ahlqvist, Emma-Cecilia Ajanki, Julia Cechal, Eira Fråjdh, Fabian Nyman and Fredrika Vilselius. Their performance at Galleri CC is especially made for this evening and takes a starting-point in the artistic practice of Keren Cytter.

The evening is a collaboration with Folkets Bio Short Film Day.Curators Camilla Edström Ödemark and Arngrímur Borgþórsson
presents Kortfilmdagen (Short Film day) 2018Keren Cytter
Metamorphosis
- 2015, 11:07 minKeren Cytter
Rolex  - 2009, 4:48 min


Keren Cytter
Something Happened
- 2007, 7:52 minFördärvet
Performance
(2018)
Fördärvet
Performance
(2018)
Fördärvet
Post-Performance
(2018)
Fördärvet
Post-Performance
(2018)