Foad Alijani
(IR)
Methas Chantawongs (TH)
Hanna Una Holmquist (SE)
Lila Majchrzycka (PL/SE)
Jean-Michel Rolland (FR)
Ananda Serné (NL/NO)

Kortfilmsdagen 2021


Curator Bahareh Mirhadi


Kvällens program:
Mellan klockan 16.00 och 18.00 kommer vi att visa filmer för barn, särskilt utvalda från ett paket framtaget för Kortfilmsdagen. Mellan klockan 18.00 och 20.00 visar vi följande urval svensk och internationell kortfilm:

Traces:Birds av Jean-Michel Rolland (FR)
A caterpillar is curled in a green ring av Ananda Serné (NL/NO)
Lines av Foad Alijani (IR)
The factory- ifö Center av Lila Majchrzycka (PL/SE)
Interference av Methas Chantawongs (TH)
I have made many women pregnant av Hanna Una Holmquist (SE)


Som del i den årligt återkommande Kortfilmsdagen visas den 12:e januari kortfilm på Galleri CC. Visningen var först tänkt att äga rum den 21 december - dagen då vintersolståndet inträffar, en dag kopplad till födelse, död och livets cykel - men flyttades fram på grund av coronaläget i Skåne.De utvalda filmerna kommer att projiceras mot galleriets skyltfönster för att kunna ses från gatan.


– Även om det är utomhus, måste försiktighetsåtgärder rörande corona beaktas. Tänk på att hålla avstånd till andra besökare och stanna hemma vid minsta symptom. Fler än åtta personer är ej tillåtna på eventet.


Folkets Bio arrangerar Kortfilmsdagen med stöd av Svenska Filminstitutet.Konceptet Kortfilmsdagen äger rum den 21 december. Konceptet startade i Frankrike 2011 och finns i dag i över 20 länder på norra halvklotet. I Sverige startade Kortfilmsdagen 2014 och växer för varje år. Mer information finns på www.kortfilmsdagen.org


EN

Short Film Day


Program of the evening:
Between 16.00 and 18.00 we will show films for children, selected from a package provided by Kortfilmsdagen. Between 18.00 and 20.00 we show the following selection of Swedish and international short films:

Traces:Birds av Jean-Michel Rolland (FR)
A caterpillar is curled in a green ring av Ananda Serné (NL/NO)
Lines av Foad Alijani (IR)
The factory- ifö Center av Lila Majchrzycka (PL/SE)
Interference av Methas Chantawongs (TH)
I have made many women pregnant av Hanna Una Holmquist (SE)


As part of the annual Short Film Day, short films will be shown at Galleri CC on January 12. The screening was originally intended to take place on December 21 - the day when the winter solstice occurs, a day linked to birth, death and the cycle of life - but was moved forward due to the corona situation in Skåne.The selected films will be projected against the gallery's window, thus able to be viewed from the street.


– Even if the event is outdoors, precautions regarding corona must be considered. Remeber to keep distance from other visitors and stay at home if you experience the slightest symptom. More than eight people are not allowed at the event. 


Folkets Bio arranges the Short Film Day with the support of the Swedish Film Institute.The concept Short Film Day takes place December 21. It originated in France in 2011 and is today found in over 20 countries in the northern hemisphere. In Sweden, the Short Film Day started in 2014 and is growing every year. More information is available at www.kortfilmsdagen.org
Poster Design ©Arash Mirhadi