Mesh - A Nordic video art marathon
11/5 - 3/6 2018


Curated by Arngrímur Borgþórsson & Camilla Edström ÖdemarkSE
MESH=
multisystemiska förstärkningar
ett nätverk av sammanflätade
en barriär av förbundna fibrer, organiserade för att sila/sålla bort/filtrera/behålla

Mesh visar ett utsnitt av samtida videokonst från de nordiska länderna och deras diaspora. Tjugotre verk av mer än tjugo konstnärer bildar en sammanhängande men brokig helhet. Verkens varierande teman är alla sammanflätade och bildar tillsammans ett nätverk som innesluter en mängd audiovisuella subgenrer.

Utställningen består av tre rum med flera skärmar. För medverkande konstnärer se nedan.


EN
MESH=
multisystemic reinforcements
a network made of the intertwined
a barrier of connected strands, organized to
-sift/screen out/filtrate/keep

“Mesh” showcases a slice of contemporary video from the Nordic countries and their diasporas. The twenty-three works of more than twenty artists form a cohesive whole, elusive but nevertheless connected. A diverse range of topics are all part of the interwoven whole, together forming a network spanning various sub-genres within the audiovisual field.

The exhibition consists of three rooms with multiple screens.List of artists:
Viltė Bražiūnaitė/Tomas Sinkevičius
Solveig Settemsdal/Kathy Hinde
Océane Bruel/Dylan Ray Arnold
Michael Wurtz Overbeck

Anna-Karin Rasmusson
Eli Maria Lundgaard
Anders S. Solberg
Eva Rocco Kenell
Marius Mathisrud
Dylan Ray Arnold
Freja Andersson
August Bällgren
Erik Thörnqvist
Florence Wild
Ananda Serné
Anna Knappe
Tina Willgren

Loui Kuhlau
Lasse Brink
Maria Mäki
Mari Kretz
My Lindh
Tom Nej
Florence Wild (NZ/SE)
Cast Movements: Leitmotif (2017)


Michael Würtz Overbeck (DK)
The kaleidoscopic structure of delusions
(2012)

Tina Willgren (SE)
The kaleidoscopic structure of delusions
(2015)

Océane Bruel & Dylan Ray Arnold (FR/FI)
Still from Mindtain (2016)

Lasse Brink (SE)
Buffering Woods (2018)
Solveig Settemsdal & Kathy Hinde (NO/UK)
Singularity (2016)

Viltė Bražiūnaitė & Tomas Sinkevičius (LT/AT/SE)
Still from Afterwork (2017)

Ananda Serné (NE/NO)
Echoists of the Takase River (2016)
Mesh is supported by Malmö Stad