Duda Bebek (SE)
Solveig Elvebakk
(NO)
NilsILS Elvebakk Skalegård
(NO)
Kristoffer Raasted
(DK)
Lydia Hauge Sølvberg
(DK)

NOSAGTLI NASGLOTI LAGSONIT
14/9-7/10 2018 


Curator Den Nordiske Ambassade
EN
My grandmother died in the autumn and we are selling the family farm, Sletthaug. My grandparents lived there, and my family and I spent weekends and holidays there. The title of the exhibition consists of three anagrams for the word nostalgia (in Norwegian; nostalgi) and the exhibiton relates to the feeling of loss, closure and remembrance.

The exhibition features the works of SOLVEIG ELVEBAKK, DUDA BEBEK and LYDIA HAUGE SØLVBERG curated into an installation by NILS ELVEBAKK SKALEGÅRD.

During the opening between 18-21 Kristoffer Raasted and Nils Elvebakk Skalegård will present a sound performance in the basement. Alternately they will play on a runebom built by Nils's father (the runebomme is a Sami shaman drum). Every 45 minute they switch to play on this. The performance will be repeated during the Gallery night 29 September 2018, at. 21-24.


NO
I høst døde min farmor og i den forbindelse skal slektsgården Sletthaug selges. Det er her min fars slekt kommer fra og mine besteforeldre bodde. Vi tilbrakte våre ferier og helger der. Utstillingens tittel er tre anagrammer for ordet nostalgi og utstillingen forholder seg til følelsen av tap, avslutning og minnet om.

I utstillingen kan man oppleve verker av SOLVEIG ELVEBAKK, DUDA BEBEK og LYDIA HAUGE SØLVBERG kuratert inn i en installasjon av NILS ELVEBAKK SKALEGÅRD.

Under åpningen mellom kl. 18-21 vil KRISTOFFER RAASTED og NILS ELVEBAKK SKALEGÅRD presentere en lydperformance i kjelleren. Skiftevis vil de spille på en runebomme bygget av Nils sin far (Runebomme er en samisk sjamantromme). Hvert 45 min bytter de på å spille på denne. Performansen gjentar seg under Gallerinatten d. 29. september 2018, kl. 21-24.


Den åpne gården dere hadde
Det var kanskje det viktigste
Solveig, du la din stolthet i at det alltid skulle være mat nok
Du sa det hver gang du satt den store gryta på bordet

-det finns meir på kjøkkenet

Og etterpå satt vi stappmette i våre stoler
Imens hundene sto utenfor og glefset i seg restene
Etter de hadde kommet inn
Kunne jeg sitte i vinduet på kjøkkenet
Og se kråkene slåss om det som var igjen fra hundene
Og da fuglene var mette tok frosten resten

Text: Nils Elvebakk Skalegård