Sara Alfredsson (SE)
Resistans
25/11–18/12 2016


Curerad av Madelaine Sillfors


På Galleri CC presenterar skulptur- och installationskonstnären Sara Alfredsson (f. 1984) utställningen "Resistans", ett projekt där hon undersöker gravitation och motstånd genom en serie objekt. En platsspecifik installation bestående av stänger spända mellan väggarna, som skapar bågformade rörelser, samt ett antal mindre kollapsade träskulpturstudier.

Sara Alfredssons konstnärskap grundar sig i observation av rumslighet, landskap, arkitektur och form, och ett undersökande av möjligheterna att sätta rummet i rörelse, expandera och bryta upp. Ofta startar hon sitt arbete intuitivt, genom att ”känna in” varje enskild plats för att bygga upp en platsspecifik installation och undersöka platser/rum genom att rita enkla 3d modeller för att på detta sätt studera och testa nya möjligheter. Hon beskriver rumslighet som formen mellan fast materia, tomrummet mellan väggar, golv, tak/himmel, objekt och kropp. Detta tomrum, denna form, är i konstant förändring på grund av de kroppar som rör sig inom den.

www.saraalfredsson.com


Resistans nr. 3 (2016)
Plattjärn
Resistans nr. 5 (2016)
Alkyd, sprayfärg

Resistans nr. 4 (2016)
Furu, sprayfärgResistans nr. 1 (2016)
Furu
Resistans nr. 2 (2016)
Furu, betsPhoto: Raffaele Piano