5/5 - 4/6 2023
ScandiLA: Tiger Strikes Asteroid (US) + Galleri CC (SE)
International Water


Carl Baratta, Emm Berring, Arngrímur Borgþórsson, Johanna Braun, Cait Finley, Maja Gade, Ricardo Harris-Fuentes, Erin Harmon, Anita Kucharczyk, Johan Lundin, Bahareh Mirhadinezhadfard, Michael Niemetz, Maria Norrman, Liz Nurenberg, Alisa Ochoa, Alex Paik, Kari Reardon, Christopher Ulivo, Sofia Wickman

Opening: Friday 5 May, 17:00-21:00
Finissage: Friday 2 June, 17:00-21:00

International Water, a group exhibition that merges the work of Tiger Strikes Asteroid Los Angeles and Galleri CC members through the theme of water. Both coastal cities, we share the view of the setting sun into water each night. But the realities of our geographical relationships with this imperative element are very different, Los Angeles being forever thirsty where Malmo may be sprinkled upon daily.

Water is crucial to the body, identity, place and purpose. It connects us on the most basic human level and moves fluidly through the spaces of our coexistence. It moves through our bodies as a life force but must maintain its balance or turn fatal. It shapes the boundaries of our landscape over time yet ceases to stay tethered to the coast.

Each of the artists approaches the theme individually as subject, concept, or material. The work is geographical, metaphorical, mythical, political, representational, social, and symbolic. The theme translates across mediums of installation, performance, painting, photography, sculpture, sound and video. The theme of water is both a poetic essence and a physical tangibility. We carry it with us as we move into the spaces of our creative expression and our very existence.

Including work by Carl Baratta, Johanna Braun, Cait Finley, Ricardo Harris-Fuentes, Erin Harmon, Anita Kucharczyk, Michael Niemetz, Liz Nurenberg, Alisa Ochoa, Alex Paik, Kari Reardon, and Christopher Ulivo from Tiger Strikes Asteroid Los Angeles and Emm Berring, Arngrímur Borgþórsson, Maja Gade, Johan Lundin, Bahareh Mirhadinezhadfard, Maria Norrman, Sofia Wickman from Galleri CC.

Presented as part of ScandiLA, an exchange between Sweden-based project spaces and artist-run spaces in Los Angeles, USA.

The exhibition takes place in parallel with other Los Angeles-based artists whose work is exhibited simultaneously at Galleri Rostrum and Molekyl Gallery in Malmö.

------------------------------------------------------------------

International Water, är en grupputställning som sammanflätar arbeten av Tiger Strikes Asteroid Los Angeles och Galleri CC:s medlemmar genom temat vatten. Båda kuststäderna delar vyn av solnedgången ner i vattnet varje natt. Men realiteterna av våra geografiska relationer med detta livsviktiga element är väsensskilda, när Los Angeles är ständigt törstig medan Malmö är inte ovant med att vattnas dagligen från ovan.

Vatten är oumbärligt för kroppen, identitet, plats och mening. Det sammanbinder oss på den mest grundläggande mänskliga nivån och flyter igenom rummen av vår samexistens. Det rörs sig genom våra kroppar som en livsgivande kraft men måste hållas i balans för att inte bli dödlig. Det formar gränserna av vårt landskap över tid samtidigt som det inte låter sig bindas av kusten.

Varje konstnär närmar sig individuellt temat som ämne, koncept och material. Verken är geografiska, metaforiska, mytologiska, politiska, avbildande, sociologiska och symboliska. Temat behandlas genom en spännvidd av medier som installation, måleri, fotografi, skulptur, ljud och video. Vattnet som tema har både en poetisk essens och fysisk gripbarhet. Det följer med oss in i vårt kreativa skapande och med oss i våra liv.

Utställningen inkluderar verk av Carl Baratta, Johanna Braun, Cait Finley, Ricardo Harris-Fuentes, Erin Harmon, Anita Kucharczyk, Michael Niemetz, Liz Nurenberg, Alisa Ochoa, Alex Paik, Kari Reardon, och Christopher Ulivo från Tiger Strikes Asteroid Los Angeles och Emm Berring, Arngrímur Borgþórsson, Maja Gade, Johan Lundin, Bahareh Mirhadinezhadfard, Maria Norrman, Sofia Wickman från Galleri CC.

Utställningen är en del av ScandiLA, ett utbyte mellan svenskbaserade ideella utställningsrum och konstnärsdrivna rum i Los Angeles, USA.

Utställningen sker parallellt med andra Los Angeles-baserade konstnärer vars verk ställs ut samtidigt på Galleri Rostrum och Molekyl Gallery i Malmö.


Photo: Johan Lundin