Louise Bonde-Hansen(DK)
Considered to be Allies
(DK)
Malou da Cunha Bang
(DK)
Julie Falk
(DK)
Mads Juel
(DK)
Sonja Lillebæk Christensen
(DK)
Camilla Rasborg
(DK)
Anne Skole Overgaard
(DK)
Hartmut Stockter
(DE)
Aske Thiberg
(SE/DK)
Anne Langgaard
(DK)
Helene Manaa-Vestergaard
(DK)


Sorgenfri

30/10-22/11 2020


Curator: Maja Gade Christensen (DK)Gallery CC proudly presents “Sorgenfri”, an exhibition by the artists from the exhitibion space Sydhavn Station in Copenhagen.


The exhibition is named “Sorgenfri” (Free of Sorrow) - a reference to the name of the area in Malmö in which Gallery CC is located. Some of the works in the exhibition situate themselves within the context of Sorgenfri as a site, while others approach the  title more poetically, as a word or a mood to depart from or question. While Sorgenfri might very well translate to Free of Sorrow, there is something self-contradicting in it that perhaps reads more like a wish than a reality.

Eight billboards are placed in the residential area surrounding Galleri CC, so the exhibition also can be experienced in the public space of the Sorgenfri neighbourhood as well as in the exhibition space. Sonja Lillebæk Christensen focuses on the local apartment blocks with her four billboards. Shaped by modernism's ideal of creating a better society through rational, geometric and hygienic homes with sunlight and green surroundings, Lillebæk Christensen questions whether humans can live in such a utopia - and whether utopias can live within us humans. On the remaining four billboards, Aske Thiberg has made a 3D rendering of rooms belonging to young people who have isolated themselves from society by locking themselves inside their room for extended periods of time.

Aske connected with the young people in a European chat room, where they refer to themselves as "Hikis" deriving from the Japanese word for “self-imprisonment".

Inside Gallery CC round ceramic plates hang with motifs from Sorgenfri, painted with watercolour by Anne Skole Overgaard. Louise Bonde-Hansen's sculpture of a melancholic Basset hound in a bathing suit is a memorial to a fleeting childhood recollection of the artist. The impossible - and utopian desire to maintain the transient is also a theme in Anne Langgaards work. Langgaard is showing a bag-in-a-box wine casted in bronze titled  "Sorrow is the price of love". Malou da Cunha Bang is exhibiting a series of small graphic prints showing close-ups of a couple having sex. In the intimate moment, confidentiality, distance, monotony and intimacy coexist as the bodies dissolve into almost abstract shapes. Helene Manaa-Vestergaard paints untroubled, trippy daydreams on shiny fabric, where something lurks just below the surface. Camilla Rasborg is working with the psychological phenomenon called pareidolia and has reshaped two discarded cupboard doors into reliefs of faces now surveying the room while mourning the loss of their practical function in the home. Hartmut Stockter has built a rat converter. By attaching a bushy tail to the bum of the often-despised rat, thus transforming it into the ever popular squirrel. The artist duo Considered to be Allies / Mie Frederikke Fischer Christensen & Margaux Parillaud have filmed the experience of a total solar eclipse - a collective euphoria and/or a premonition of times to come. The dark basement of the exhibition space has been transformed into a strange sculptural waiting room - a concretised mental limbo by Julie Falk, with photographs on the walls by Mads Juel. A contemporary collective "waiting room", where you can sit and flip through his "Bella Fortuna Magazine", about the future we are waiting - and hoping for.


The exhibition is part of an exchange between Galleri CC and the exhibition space Sydhavn Station, which are both artist run spaces. In September the artists from Galleri CC exhibited at the exhibition space Sydhavn Station, which is located within a train station in Copenhagen.


SE
Galleri CC är glada att presentera ‘Sorgenfri’, en utställning av konstnärer från Udstillingsstedet Sydhavn Station i Köpenhamn.

Utställningen är döpt efter området där Galleri CC ligger. Några av verken förhåller sig till platsen och andra tar utgångspunkt i Sorgenfri som ord eller stämning. Sorgenfri anspelar på att något är fritt från sorg, sorger och bekymmer. Men kanske låter det mer som en önskan eller ett hopp än ett konstaterande.

I bostadsområdet runt Galleri CC står åtta billboards, så att utställningen även kan upplevas i Sorgenfris offentliga rum. Sonja Lillebæk Christensens fyra billboards tar avstamp i de byggnader som omger galleriet och som är formade av modernismens ideal. De ville skapa ett bättre samhälle genom rationella, geometriska och hygieniska hem med solljus och gröna omgivningar. Hon frågar om människor kan leva i en utopi - och om utopier kan leva i människor.

På fyra andra billboards har Aske Thiberg återskapat sovrum i 3D, som tillhör ungdomar som isolerat sig från samhället genom att inte lämna sina hem under längre perioder. Han har stött på dem i ett europeiskt chattrum online, där de kallar sig själva för "hikis" vilket kommer från det japanska ordet “Hikikomori” vilket betyder: Att fängsla sig själv.

Inuti Galleri CC hänger runda keramikplattor med motiv från Sorgenfri, målade i akvarell av Anne Skole Overgaard. En skulptur av en vemodig Basset-hund i baddräkt är Louise Bonde-Hansens monument över ett flyktigt barndomsminne. Den omöjliga och utopiska önskan om att hålla fast vid det förgängliga är också ett tema hos Anne Langaard, som har gjutit av en bag-in-box i brons och gett skulpturen titeln ”Sorg är kärlekens pris”. En serie små grafiska tryck av Malou da Cunha Bang går tätt på ett par som har sex, i denna intima stund samexisterar närhet, distans, monotoni och förtrolighet. Kropparna upplöses nästan i abstrakta former. Helene Manaa-Vestergaard målar sorglösa, absurda dagdrömmar på glansigt tyg, men något ligger och lurar under ytan… Camilla Rasborg har använt det psykologiska fenomenet Pareidolia och förvandlat två kasserade skåpsluckor till ansiktsreliefer, som tittar utifrån deras förlorade funktion i hemmet.Hartmut Stockter har byggt en rått-omvandlare, där de vanligtvis föraktade råttorna kan fästa en buskig svans på sin bakdel och förvandlas till den populära ekorren. Konstnärsduon Considered to be Allies / Mie Frederikke Fischer Christensen & Margaux Parillaud har filmat en solförmörkelse från en campingplats - en kollektiv euforisk upplevelse som också kan tolkas som en varning om kommande tider.

Utställningsrummets mörka källare har förvandlats till ett udda skulpturalt väntrum av Julie Falk, ett konkretiserat mentalt limbo, med fotografier på väggarna av Mads Juel. Ett samtida kollektivt rum där du kan sitta och bläddra i hans "Bella Fortuna Magazine” om den framtid vi väntar och hoppas på.

Utställningen är en del av ett utbyte mellan Galleri CC och Udstillingsstedet Sydhavn Station som båda är konstnärsdrivna gallerier. I september ställde konstnärerna från Galleri CC ut på Udstillingsstedet Sydhavn Station, som ligger i en tågstation i Köpenhamn.