Susan Kooi (NL)
Grip
4 - 27/9 2020


Curator: Sofia Wickman (SE)


* För din säkerhet och vår, vill Galleri CC uppmana gästerna om att observera socialt avstånd, att tvätta händerna och att vänligen stanna hemma om du känner dig illa i det minsta *Galleri CC är stolta över att presentera utställningen Grip av den holländska konstnären Susan Kooi. I sin konstnärliga praktik arbetar hon med installationer och kombinerar taktila föremål som hon producerar i keramik, textil eller gips med deras specifika historia inom video, text och performance. Utgångspunkten för Koois arbete är ofta att hitta lokala berättelser kopplade till den plats hon arbetar på och inkorporera dem i det konstnärliga arbetet och vidare skapa berättelser någonstans mellan fakta och fiktion.


För denna utställning har Kooi undersökt det mytologiska odjuret från Malmös vapensköld: Gripen. Den mytologiska varelsen med en bevingad lejonkropp och ett huvud av en örn, eller också från en protoceratops, som först dök upp på en kosmetisk palett i det forna Egypten och sedermera fann vägen till medeltida Malmö.

Detta är Koois allra första separatutställning i Sverige (eller till och med i Skandinavien) och vi är mycket glada över att få presentera henne här på Galleri CC.
Hjärtligt välkommen till vernissaget av Grip!

Susan Kooi (Leeuwarden, 1988) tog examen från Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam 2012 med ett utbyte vid Emily Carr University for Art and Design i Vancouver. Hon har haft soloutställningar på Sorbus i Helsingfors, showroom MAMA i Rotterdam, Apice for Artists i Amsterdam och Spring i Kalifornien, och har varit med i duo- och grupputställningar i Yotsuya Unconfirmed Studio i Tokyo, HAUNT i Yogyakarta och Fons Welters i Amsterdam. Kooi har mottagit residenser från Portugal, Italien, Finland, Japan och Nederländerna. I 2014 fick hon det unga talangstödet och 2018 det proven talent stipend från Mondriaan-fonden. Bredvid sin individuella praktik är Kooi en del av kollektivet Samet Yilmaz, som har ställt ut på Lodos Contemporáneo i Mexico City, Stockholm konsthall och Trampoline Gallery i Antwerpen. Hon är också hälften av musikduon echo+seashell, som uppträdde på Banff Center i Kanada, Kiasma Museum i Helsingfors, PLX-festivalen i Tjärö och Paradiso i Amsterdam.
http://www.susankooi.com/Sofia Wickman (Malmö 1978) har en konstnärlig bakgrund inom tvärvetenskaplig audiovisuell konst och konsthistoria. 2012 mottog Wickman en kandidatexamen från Audio Visual Department vid Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam. Hennes konstnärliga praktik fokuserar främst på fotografering, video och installation. I sin curatoriska praxis ligger Wickmans intresse i att skapa nya och oväntade mötesplatser både mellan konstnärer samt inom olika praktiker. Mellan 2014 och 2015 ledde Wickman det visionära konst- och musikprojektet Future Legends. Idag arbetar hon som producent på Dansstationen, curator på Galleri CC och som oberoende curator.
https://www.sofiawickman.com/EN
Galleri CC is proud to present the exhibition Grip, by Dutch artist Susan Kooi. In her artistic practice, she works with installations, combining tactile objects that she produces in ceramics, textile and plastics with their specific narratives in video, text and performance. The starting point of Kooi’s work is often finding local narratives connected to the location she works in. Incorporating them in the research and the artistic work, creating stories which are somewhere between actual happenings and fiction.

For this exhibition, at Galleri CC, Kooi has undertaken research about the mythological beast from Malmö’s coat of arms: the griffin. The mythological creature with a lion’s body and wings and the head of an eagle, which might be a protoceratops, and first appeared on a cosmetic palette in ancient Egypt and found its way to medieval Malmö.

This is Kooi’s very first solo exhibition in Sweden (or even in Scandinavia for that matter) and we are very excited to have her here. We, att Galleri CC, wish you a hearty welcome to the opening of Grip!

Susan Kooi (Leeuwarden, 1988) graduated from the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam in 2012, with an exchange at Emily Carr University for Art and Design in Vancouver. She exhibited solo in Sorbus gallery Helsinki, showroom MAMA in Rotterdam, Apice for Artists in Amsterdam and Spring in California, and has been part of duo- and group shows in Yotsuya Unconfirmed Studio in Tokyo, HAUNT in Yogyakarta and Fons Welters in Amsterdam. Kooi was in artist residencies in Portugal, Italy, Finland, Japan and the Netherlands. In 2014 she received the young talent stipend and in 2018 the proven talent stipend from the Mondriaan Fund. Next to her individual practice Kooi is part of the collective Samet Yilmaz, who have exhibited a.o. in Lodos Contemporáneo in Mexico-City, Konsthall in Stockholm and Trampoline Gallery in Antwerp. She is also half of music duo echo+seashell, who performed at the Banff Centre in Canada, Kiasma Museum in Helsinki, PLX festival in Tjärö and Paradiso in Amsterdam.
http://www.susankooi.comSofia Wickman (Malmö 1978) has an artist background in multi-disciplinary audiovisual and art history. In 2012, Wickman received a BA from the Audio Visual Department at Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam. Her artistic practice focus mainly on photography, video and installation. In her curatorial practice Wickman’s interest lies in creating meeting point generating new insights and perspectives in the world of art. Between 2014 and 2015, Wickman, managed the visionary art and music project Future Legends. Today she works as a producer at Dansstationen, curator at Galleri CC and as independent curator.
https://www.sofiawickman.com