Tobias Sternberg
(SE)
Nat Tafelmacher-Magnat
(FR)
A Tale of Conjuring and Illusion

12-21/1 2018SE
A Tale of Conjuring and Illusion - presenterar i Galleri CC gemensamma arbeten av det i Berlin verkande konstnärersparet Nat Tafelmacher-Magnat och Tobias Sternberg. Vid sidan av sina egna individuella projekt, har dom båda sedan några år tagit sig tid att utveckla ideer kring deras gemensamma intresse av myter och illusioner. Illusion ska här förstås delvis i sin rent magiska betydelse, men kanske ännu mer som en önskan att förstå och visa på hur bilder uppfattas och behandlas rent kognitivt. Med sin bakgrund både som filmare och projektionist, för Tafelmacher-Magnat med sig ett ifrågasättande av hur bilder kommer till, vilket kombineras med Sternbergs färdigheter som skulptör, av en art som ständigt både problemlöser lika gärna som uppfinner nya problem.

Deras gemensamma film projekt “The Witch” och “The Magician” är båda animerade i stop-motion med den både omständliga och fysiskt påfrestande metoden “pixilation” - vilket innebär att man animerar en riktig skådespelare. Genom att använda sig själva både som motiv och som material, turas dom båda konstnärerna om att personifiera två olika sorters magiska figurer. The Witch spelades in helt utomhus, under en månadslång vistelse på landsbygden i Thailand, och beskriver en förhistorisk arketypisk häxas försök att betvinga och utnyttja en motsträvig natur. Häxan är självisk, glupsk och envis, och låter inget komma i sin väg. Under dom individuella scenernas fortgång, kan en uppmärksam betraktare lägga märke till hur dagens gång tecknas av skuggornas rörelser och det ständigt skiftande ljuset; en medveten bieffekt av att filma stop-motion utomhus. The Magician, å andra sidan, visar slapstick-artade uppträdanden av en showande illusionist fångad på en liten rund scen i en mystisk svart tomhet. Han kämpar för att hålla god min medan hans tricks ständigt hotar att spåra ur och ta över.

Förutom dom två filmprojekten visar båda konstnärerna en del individuella konstverk som hjälper till att kontextualisera deras samarbete.

Nat Tafelmacher-Magnat föddes i Zürich, Schweiz. Hon studerade konsthistoria och film i Frankrike, följt av Konst vid Goldsmith’s College i London. Hon bor och arbetar i Berlin, där hon efter att ha studerat film vid filmArche nu driver projektrummet HilbertRaum tillsammans med 16 andra konstnärer. Hennes kortfilmer och videos har vistas vid många internationella festivaler och utställningar.

www.vimeo.com/nattafelmachermagnat

Tobias Sternberg är en svensk konstnär som främst arbetar med skulptur och installation. Han föddes 1973, studerade Konst vid Goldsmith’s College i London och har sedan sin examen 2005 ställt ut omfattande i både kommerciella och alternativa utställningar och festivaler främst i Europa men också i USA. Han bor sedan 2009 i Berlin där han 2015 var med och grundade projektrummet HilbertRaum. Han är representerad av Krupic und Kersting Galerie i Köln, och har deltagit i flera konstmässor. Hans verk finns i privata samlingar i Tyskland, Belgien, Schweiz, England mm.

www.tobiassternberg.com


EN
A Tale of Conjuring and Illusion - brings to gallery CC a presentation of common work by Berlin based artist couple Nat Tafelmacher-Magnat and Tobias Sternberg. Besides pursuing their own individual projects, the two artists have since a couple of years also been setting aside time to develop ideas around their common interest in myth and illusions. Illusion should here be understood partly in the mystical sense of the word, but perhaps even more as a desire to understand and lay bare the cognitive workings of images and perception. With a background in film-making as well as cinematic projection, Tafelmacher-Magnat brings with her an inquisitiveness into the production of images, while Sternberg with his sculptor’s skills, is ever busy at both solving and inventing new problems.
Their common film projects “The Witch” and “The Magician” are stop motion animated films both realized in the awkward and physically strenuous technique of pixilation – animating a live actor. Using themselves as both subjects and performers, they take turn in impersonating two different kind of mythical magical figures. The Witch is shot outside during a one month residency in Thailand, and describes the primordial attempts of a human subject, the witch, to tame and harness the productivity of nature. The witch is selfish, hungry and stubborn, and stops at nothing to get her way. As the shots progress, the passing of the day can be followed in the movements of shadows over the ground; a conscious effect of filming stop-motion outside. The Magician, on the other hand, records the slap-stick performances of a stage magician, trapped somewhere in a vast, dark void, and performing tricks that constantly threaten to take over and run out of control.

Apart from the two film projects, each artist will also present a few individual pieces to set their collaboration in context.

Nat Tafelmacher-Magnat was born in Zürich, Switzerland. She studied Art History and Film Studies in France, followed by Fine Arts at Goldsmiths College in London. She lives and works in Berlin, Germany, after studying filmmaking at the filmArche, and now runs the project space HilbertRaum, in collaboration with 16 other artists. Her short films and art videos have screened in many international festivals and exhibitions.

www.vimeo.com/nattafelmachermagnat

Tobias Sternberg is a Swedish artist working primarily in sculpture and installation. Born in 1973, he studied art at Goldsmith’s College in London and have since his degree in 2005 exhibited widely in both commercial and artist-run spaces and festivals mostly in Europe, but also in the US. Since 2009, he is based in Berlin, where he co-founded the project space HilbertRaum in 2015. He is represented by Krupic und Kersting Galerie in Cologne, have participated in several art fairs, and is represented in private collections in Germany, Belgium, Switzerland, England etc.

www.tobiassternberg.com
 The Magician (2015-2018)
Tobias Sternberg & Nat Tafelmacher-Magnat
Video loops on individual screens
Approx 2mins

 From the series Seeing is Believing (2012-present)
Tobias Sternberg
Collage 
44 x 44-64cm
 From the series Seeing is Believing (2012-present)
Tobias Sternberg
Collage
44 x 44-64cm

 The Magician (2015-2018)
Tobias Sternberg & Nat Tafelmacher-Magnat
Video loops on individual screens
Approx 2mins

“Ceci n’est pas grand-mère (d’après Magritte) / Det här är inte mormor, (efter Magritte)” (2017)
Nat Tafelmacher-Magnat
Photograph and projections
From the series Seeing is Believing (2012-present)
Tobias Sternberg
Collage
33 x 44cm
The Witch
Tobias Sternberg & Nat Tafelmacher-Magnat (2013)
Video
Duration: 9minsPhoto: Nat Tafelmacher-Magnat