Therese Bülow (DK)
Grid for Smoothness
10/11 - 10/12  2023


Curator: Johan Lundin

Opening: Friday 10 November 17:00 – 21:00

Workshop: Saturday  25 November 13.00-16.00


Therese Bülow presents in the exhibition Grid for Smoothness a series of sculptures that revolve around ideas of the housework and the surfaces that serve as a bridge between the human and the external world. The living room, bedroom, and utility room act as abstract settings for her works. The exhibition delves deeper into Bülow’s fascination with how objects and materials influence the human domain considering tools, objects and artifacts as tangible expressions of ideas and potential avenues for new thinking.

Where does the process of design conclude? Hands are inherently adept at both holding and crafting tools, yet the hand itself is a flawlessly designed instrument for precisely grasping and shaping new tools. It functions as an interface that connects with the environment and the materials, having been shaped and grasped by the elements countless times before. It is at the boundary between the human and the designed object that ambiguous lines emerge and where the boundary itself becomes disrupted.

Therese Bülow (DK) is an artist who lives and works between Copenhagen and Malmö. Bülow graduated with an MFA from Malmö Art Academy in 2022, in Malmö, SE. Her work has been exhibited at Den Frie Udstillingbygning (Copenhagen, DK), Møntmestergården, Den Gamle By (Århus, DK), IAC (Malmö, SE), Matteo Cantarella (Copenhagen, DK), and Uppsala Konstmuseum (Uppsala, SE) among others. Currently Bülow is concluding her residency at Rønnebæksholm Kunsthal in collaboration with writer Sara Mering.

www.theresebulow.com

Workshop:
Therese Bülow (DK)
Directing desire (Lin och linne / Flax and linen)
25/11, 13.00-16.00, Galleri CC

Linplantans anekdoter, biprodukter och historik.
Anecdotes, by-products and history of the flax plant

Workshop event: https://fb.me/e/667ni5clo

𝗪𝗵𝗲𝗲𝗹𝗰𝗵𝗮𝗶𝗿 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲.

𝗪𝗶𝘁𝗵 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗠𝗮𝗹𝗺𝗼̈ 𝘀𝘁𝗮𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗞𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗿𝗮̊𝗱𝗲𝘁


SWE


Therese Bülow (DK) 
Grid for Smoothness


10 november - 12 december 2023
Workshop: Lördag 25 november 13.00-16.00
Curator: Johan Lundin

Vernissage: Fredag 10 november 17:00 – 21:00

Therese Bülow presenterar i utställningen Grid for Smoothness en serie skulpturer som kretsar kring idéer om hushålsarbete och de ytor som fungerar som en bro mellan människan och den yttre världen. Vardagsrummet, sovrummet och grovköket fungerar som abstrakta miljöer för hennes verk. Utställningen fördjupar sig i Bülows fascination av hur föremål och material påverkar den mänskliga domänen och betraktar verktyg, föremål och artefakter som konkreta uttryck för idéer och potentiella vägar för nytänkande.

Var slutar designprocessen? Händerna är till sin natur skickliga på att både hålla och tillverka verktyg, men handen i sig är ett felfritt designat instrument för att exakt greppa och forma nya verktyg. Den fungerar som ett gränssnitt som knyter an till miljön och materialen, efter att ha formats och gripits av elementen otaliga gånger tidigare. Det är vid gränsen mellan det mänskliga och det designade objektet som tvetydiga linjer uppstår och där själva gränsen rubbas.


Therese Bülow (DK) är en konstnär som bor och verkar mellan Köpenhamn och Malmö. Bülow tog examen med en MFA från Malmö Konsthögskola 2022, i Malmö, SE. Hennes verk har ställts ut på Den Frie Udstillingsbygning (Köpenhamn, DK), Møntmestergården, Den Gamle By (Århus, DK), IAC (Malmö, SE), Matteo Cantarella (Köpenhamn, DK) och Uppsala Konstmuseum (Uppsala, SE) bland andra. För närvarande avslutar Bülow sitt residens på Rønnebæksholm Kunsthal i samarbete med författaren Sara Mering.

www.theresebulow.com

Workshop:
Therese Bülow (DK)
Directing desire (Lin och linne / Flax and linen)
25/11, 13.00-16.00, Galleri CC

Linplantans anekdoter, biprodukter och historik.
Anecdotes, by-products and history of the flax plant

Workshop event: https://fb.me/e/667ni5clo

𝗧𝗶𝗹𝗹𝗴𝗮̈𝗻𝗴𝗹𝗶𝗴𝘁 𝗺𝗲𝗱 𝗿𝘂𝗹𝗹𝘀𝘁𝗼𝗹.

𝗠𝗲𝗱 𝘀𝘁𝗼̈𝗱 𝗳𝗿𝗮̊𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗺𝗼̈ 𝘀𝘁𝗮𝗱 𝗼𝗰𝗵 𝗞𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗿𝗮̊𝗱𝗲𝘁